Palaa listaukseen

Lappilaiset haluavat laadukkaat ja saavutettavat palvelut maakunnasta

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun tekemän kyselyn perusteella lappilaiset kokevat tulevan maakunnan tärkeimmiksi asioiksi palveluiden saatavuuden ja laadun, ammattitaitoisen henkilökunnan sekä yhdenvertaisuuden. Kyselyyn vastasi 739 lappilaista. Kysely oli ensimmäinen maakuntauudistuksen kansalaiskysely Lapissa ja se suoritettiin verkkokyselynä helmi-maaliskuussa 2017.

Avoimissa vastauksissa nousi esille saamenkieliset palvelut

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun kokoamassa kyselyssä kysyttiin mitkä ovat tärkeimpiä asioita tulevassa maakuntauudistuksessa. Palvelujen helpon saatavuuden ja korkean laadun lisäksi yli 40 % vastaajista oli valinnut viiden tärkeimmän joukkoon ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön, yhdenvertaisen palvelujen saannin ja asiakaslähtöisyyden. Tärkeäksi koettiin myös valmistelun avoimuus, hyvinvoinnin edistäminen ja kestävän kehitys sekä lappilainen itsehallinto ja oikeudenmukaisuus.

Vastausvaihtoehtoja kyselyssä oli 16, jonka lisäksi oli mahdollista kirjoittaa itse puuttuva vaihtoehto. Annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi kyselyssä nousi selkeästi esille saamenkieliset palvelut. Myös luonto, kulttuuri sekä järjestöjen työn merkitys maakunnassa mainittiin useammissa avoimissa vastauksissa.

”Lapin maakunnalle on lakiluonnoksessa osoitettu erityinen saamenkielisten palvelujen kehittämistehtävä, mikä tukee kansalaiskyselyssä nostettua lappilaista erityispiirrettämme. Tämä tulee huomioida myös jatkovalmistelussa”, toteaa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä.

 

Henkilöstön ja kansalaisten vastaukset hyvin samanlaisia

Kyselyn vastausvaihtoehdot oli valittu yhdistämällä valtakunnalliset sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet ja Lapin poliittisten päättäjien näkemykset sote-uudistuksen lappilaisista tavoitteista.

Maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä ja tulevaan maakuntaan töihin siirtyvä henkilöstö teki alun perin yhteensä yli neljästäkymmenestä vastausvaihtoehdosta esikarsintaa. Henkilöstön vastaukset olivat hyvin samansuuntaiset kansalaisten vastausten kanssa. Suosituimmaksi vastausvaihtoehdoksi henkilöstön vastauksissa nousi ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö.

Kyselyjen tuloksia hyödynnetään muun muassa Lapin maakuntauudistuksen vision ja arvojen rakentamisessa. Kansalaisten osallistumiseen ja valmistelun avoimuuteen kiinnitetään julkisella sektorilla entistä enemmän huomiota. Osallistumalla kyselyihin ja erilaisiin tilaisuuksiin, voit vaikuttaa.

Maakuntauudistuksen valmistelua Lapissa voi seurata osoitteessa www.lapinmaakunta.fi, laittaa Lapin valmistelulle palautetta www.otakantaa.fi –palvelussa sekä ottaa osaa valmisteluun sosiaalisessa mediassa www.twitter.com/Lapinmaakunta , www.periscope.tv/Lapinmaakunta ja www.facebook.com/Lapinmaakunta .

 

Lisätietoja Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelutiimiltä: 

MARJA PERÄLÄ 
Projektipäällikkö 
marja.perala(at)lapinliitto.fi 
040 768 8752  

JAANA KOSKELA 
Projektisihteeri/Kunta-asiantuntija 
jaana.koskela(at)lapinliitto.fi 
040 630 3003 

 JENNI LINTULA
Viestintäpäällikkö
jenni.lintula(at)lapinliitto.fi
040 661 5611