Palaa listaukseen

Lapin Soteuttamo - yhteistyö ja yhdessä tekeminen on tärkeää

Lapin toinen Soteuttamo-tilaisuus järjestettiin 25. maaliskuuta samanaikaisesti Rovaniemellä, Torniossa, Sodankylässä, Kemijärvellä ja Kittilässä. Tilaisuuksissa keskusteltiin Lapin sote-palveluiden tulevaisuuden mallista ja siitä, miten yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin palveluja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

 

Muutosjohtaja Marja Perälä avasi tilaisuudessaan ja korosti avauspuheenvuorossaan, sitä kuinka toimijoiden väliselle vuoropuhelulle koetaan olevan tarvetta. 

–   Julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden epävirallisia kohtaamisia tarvitaan. Eri toimijoiden on tärkeä istua tasavertaisina kumppaneina samalla puolella pöytää ja etsiä yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi tarvitaan uudenlaista yhdessä tekemisen kulttuuria, joka on enemmän kuin perinteinen eri toimijoiden yhteistyö. Se on sitä, että konkreettisesti sovitaan, kuka tekee ja mitä tekee, jotta asioita saadaan vietyä osaksi käytäntöä. Alueen elinvoima ja hyvinvointi on kaikkia toimijoita yhdistävä tekijä, totesi Marja Perälä.

Sote-muutoskoordinaattori Miia Palo nosti puheenvuorossaan esille vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen merkityksen. Haasteina ovat mm. lukuisat tietojärjestelmät, joilla ylläpidetään asiakas- ja potilasrekistereitä ja sen myötä tiedon hallinta. Tänä vuonna onkin käynnistymässä alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Miia oli huolissaan myös siitä, miten voitaisiin paremmin tukea yrittäjiä ja yhdistyksiä sote-palveluiden tuottamisessa.

Sote-osuuskunta Suomi – esimerkki yrittäjien verkostosta

Pasi Nurminen esitteli Sote-osuuskunta Suomen toimintaa. Hän painotti esityksessään sitä, kuinka tärkeä on saada osuuskunnan kautta paikallisia palveluja haja-asutusalueille. Paikalliset palvelut luovat niin turva- kuin palveluverkon ja tuovat elinvoimaa alueelle. Palvelut toimivat asiakkaiden ehdolla ja tulevat asiakkaiden luokse.

Lappi tunnissa -mistä sitten keskusteltiin?

Vilkkaissa seutukuntakohtaisessa keskustelussa nousi esille yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Verkostoissa toimiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen koettiin tärkeäksi. Tärkeiksi asioiksi keskusteluissa koettiin myös palvelusetelit ja niiden käyttö sekä hankintaosaaminen. Keskustelijat pohtivat, miten palvelusetelit saadaan toimimaan ja pystyykö asiakas aidosti valitsemaan palvelujen tuottajan. Hankintaosaamiseen tulikin jo lääkkeitä, sillä Lapin yrittäjien hankinta-asiamies lupautui ilolla asiassa auttamaan. ICT:n toimiminen koettiin myös merkitykselliseksi pitkien etäisyyksien Lapissa.

Soteuttamo on hyvä kohtaamisen foorumi

Soteuttamo on hyvä konsepti, jota pitäisi maakuntauudistuksen kaatumisesta huolimatta jatkaa. Alueellista kopinottoa tarjottiinkin Lapin ELY-keskukselle. Yksikön päällikkö Satu Huikuri pohdiskeli, että yhteistä keskustelua tarvitaan edelleen ja tällaisille keskusteluille on tilaus. Erilaisten hankkeiden kautta asiaa voisi viedä eteenpäin ja toivottavasti näin tapahtuukin