Palaa listaukseen

Lapin sote-valmistelun poliittinen ohjausryhmä ei löytänyt yksimielistä ratkaisua erikoissairaanhoidon työnjaossa

Lapin sote-uudistuksen valmistelua linjanneen poliittisen ohjausryhmän viidennessä ja viimeisessä kokouksessa 13. kesäkuuta 2017 käsiteltiin talven aikana tehdyn työn tuloksia ja selvityksiä sekä erikoissairaanhoidon työnjakoesitystä. Ohjausryhmä ei löytänyt erikoissairaanhoidon työnjaosta yksimielistä ratkaisua. Ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Trög ei kuitenkaan kokenut tilannetta toivottomana, vaan pitää talven aikana tehtyä työnä hyvänä pohjana heinäkuussa aloittavalle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

Poliittisen ohjausryhmän tiistaisessa kokouksesta erityistä keskustelua sai aikaan tulevan Lapin maakunnan erikoissairaanhoidon työjakoesitys. Erikoissairaanhoidon työnjakoa keväällä 2017 työstäneen työryhmän pohjaesitys ei saanut kannatusta poliittiselta ohjausryhmältä. Puheenjohtaja Sakari Trög yritti löytää keskustelun kautta ohjausryhmän yhteistä näkemystä, mutta loppujen lopuksi päädyttiin äänestämään kahden kannatetun esityksen ja pohjaesityksen välillä. Markku Ponkalan esitys hävisi (10 – 20) Lea Soppelan esitykselle. Soppelan esitys äänestettiin seuraavassa vaiheessa myös pohjaesitystä paremmaksi (19 – 11).

”Tällä erää emme pystyneet ratkaisemaan erikoissairaanhoidon työnjakokysymystä. Minua harmittaa, että loppumetreillä emme päässeet yksimielisyyteen vaan jouduimme äänestämään. Olemme vielä olemassa olevissa poteroissamme.  Jatkossa meidän pitäisi entistä enemmän päästä siihen yhteiseen maakunta-ajatteluun”, totesi ohjasryhmän puheenjohtaja Trög kokouksen jälkeen.

Ohjausryhmän puheenjohtaja ei kuitenkaan pidä tilannetta toivottomana. Valmistelu on edennyt talven aikana paljon ja erikoissairaanhoidon työnjako on vain yksi osa isoa kokonaiskuvaa.

”Ryhmien valtavan hyvä työ ei ole valumassa hukkaan vaan sitä jatketaan väliaikaisen valmistelutoimielimen aloittaessa heinäkuun alussa. Saimme hyviä päätöksiä aikaiseksi työrupeamamme aikana, kuten sen, että tulevaisuudessa joka kunnassa tulee omaan sote-keskus”, jatkoi Trög.

Lapin Sote-Savotta –hankkeen projektijohtaja Tommi Lepojärvi kokee, että yksimielisyyttä voi olla vaikea löytää nyt, kun niin moni lakiesitys sekä päivystys- ja keskittämisasetukset ovat vielä keskeneräisiä.

”Tilanne on lainsäädännön osalta vielä epävarma. Ehkä syksyllä lainsäädännön valmistuttua on meilläkin selkeämpi löytää ratkaisuja. Myös tuoreet selvitystulokset erikoissairaanhoidon kustannuksista ja kehittämissuositukset antavat hyvää pohjaa”, toteaa Lepojärvi.

 

Selvityksen mukaan erikoissairaanhoidon yhdenmukaistamisella jopa 17 miljoonan säästöt

Lapin sote-valmistelun tilaamaan selvityksen mukaan Lapin maakunnan alueella erikoissairaanhoidon kustannukset ovat jonkin verran korkeammalla kuin maassa keskimäärin. Aineiston keränneen ja analysoineen konsulttiyhtiö Nordic Healthcare Group Oy (NHG) projektipäällikön Fredrik Hersen mukaan yhdenmukaistamalla erikoissairaanhoidon kriteerit, hoitojaksot ja määrät, sairaalat voisivat Lapissa säästää jopa 17 miljoonaa euroa vuodessa.

Projektijohtaja Lepojärven mukaan NHG Oy:n materiaali ja analyysit ovat todella hyödyllisiä ja käytettävissä uudistuksen myöhemmissä vaiheissa.

Lue tästä tiivistelmä selvityksestä.

 

Alaryhmissä on talven aikana kerätty tietoa ja hahmoteltu tulevia toimintoja

Sote-valmistelua on Lapissa tehty talven aikana kolmessa alaryhmässä. Tuotannon alaryhmä on keskittynyt hoitoketjujen, palveluverkon ja palveluiden myöntämisen kriteereiden kehittämiseen. Ryhmässä on esimerkiksi määritelty maakunnalle yhteiset omaishoidontuen ja kotihoidontuen perusteet, joita ohjausryhmä suosittaa käyttöön otettavaksi kunnissa välittömästi.

Järjestämisen alaryhmässä on työstetty tulevan Lapin maakunnan sote-palvelustrategiaa, jonka hiottu versio luovutetaan tulevalle väliaikaishallinnon valmistelutoimielimelle. TKI-alaryhmässä on tarkasteltu tulevan maakunnan sote-puolen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorakenteita.

”Kaikessa kehittämisessä pyritään entistä enemmän hyödyntämään digitalisuutta. Huomioiden kuitenkin se, että kaikki asiakkaat eivät kykene, halua tai osaa käyttää sähköisiä välineitä tai ole kunnollisten verkkoyhteyksien äärellä”, kertoo Maija Valta tuotannon alaryhmästä.

Lue lisää alaryhmätyöskentelyn tiivistelmästä (ohjausryhmän suositukset sivulta 30 alkaen).

 

Sote-valmistelua jatketaan väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla

Syksystä 2016 toimineen Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän viimeinen kokous järjestettiin tiistaina 13. kesäkuuta 2017 Rovaniemellä. Poliittinen ohjausryhmä koostui kunkin Lapin 21 kunnan nimeämistä kahdesta poliittista luottamushenkilöstä. Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä oli luoda sote-uudistuksen valmistelulle arvot ja periaatteet sekä asettaa tavoitteet.

Lapin maakunnan valmistelua jatketaan väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla heinäkuusta 2017 eteenpäin. Lapin liiton uusi hallitus toimii valmistelutoimielimen poliittisena seurantaryhmänä. Tulevan Lapin maakunnan maakuntavaltuusto aloittaa työnsä maaliskuussa 2018.

 

Lisätietoja:

Tietoa sote-uudistuksesta ja Lapin sote-valmistelusta sekä kokousten asiakirjat löydät tämän linkin takaa, otsikon SOTE-UUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUS LAPISSA alta.

 

Sote-esivalmisteluvaiheen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Trög, p. 040 507 3757, sakari.trog(at)rovaniemi.fi

Lapin Sote-Savotta -hankkeen projektijohtaja Tommi Lepojärvi, p. 040 024 2482, tommi.lepojarvi(at)lapinliitto.fi