Palaa listaukseen

Lapin maakuntavalmistelussa tuotettiin paljon tietoa Lapin nykytilasta 

Lapissa tehty maakunta- ja sote-valmistelutyö paketoidaan kevään 2019 aikana. Lapin maakuntavalmistelun väliaikaisen valmistelutoimielimen viimeiseen kokoukseen 2. huhtikuuta 2019 oli koottuna keskeiset syntyneet tuotokset sekä jatkosuositukset. Loppuraportit hankkeen aikana tehdystä työstä tulevat www.lapinmaakunta.fi -verkkosivuille kaikkien hyödynnettäväksi kevään aikana. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyi 8. maaliskuuta 2019 Suomen hallituksen eroon. Lapissa valmistelu lopetetaan hallitusti kevään aikana. Suurin osa Lapin maakuntavalmistelun henkilöstöstä on palannut huhtikuun alusta omiin kotiorganisaatioihinsa.  

Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esiteltyjen keskeisten tuotosten ja jatkosuositusten työstäminen raporttimuotoon sekä arkistointi ja hankkeen päättäminen jatkuu vielä muutaman valmistelijan voimin. Lapin liitto koordinoi valmistelun päättämistä ja vastaa valmistelussa syntyneen materiaalin arkistoinnista ja säilyttämisestä. 

Muutosjohtaja Marja Perälän mukaan Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa saatiin koottua uudistuksen rakentamiseksi tarvittavat keskeiset asiat.  

“Meillä oli hyvät edellytykset lähteä rakentamaan tulevaa maakuntaa, kun uudistuksen valmistelu päättyi. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tehtyä työtä voidaan kuitenkin monilta osin hyödyntää organisaatioiden omassa kehittämistoiminnassa, mutta myös mahdollisen alueellisen tai kansallisen seuraavan uudistuksen toimeenpanossa tulevaisuudessa”, muistuttaa Marja Perälä. 

Valmistelun aikana tuotettiin paljon tietoa Lapin nykytilasta. Sote-muutoskoordinaattori Miia Palo kertoi väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esimerkkejä: 

“Sote-palveluiden osalta Lappi näyttäytyy melko keskimääräisenä maakuntana, mutta seutukuntaiset erot esimerkiksi kustannuksissa, palveluissa ja väestön hyvinvoinnissa ovat suuret. Keväällä 2018 tehdyn UUSI LAPPI -kuntakierroksen yhteydessä saatiin hyvin selville asukkaiden mielipiteitä ja toiveita palveluista. Alkuvuodesta 2019 valmistunut markkinatutkimus puolestaan antoi tärkeää tietoa sote-tuotannon tulevaisuuden mahdollisuuksista koko Pohjois-Suomessa.” 

Kevään 2019 aikana kaikki valmistelun aikana syntyneet materiaalit ladataan www.lapinmaakunta.fi -verkkosivuille. Verkkosivut ovat auki ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Sen jälkeen valmisteluaineistot saa Lapin liiton arkistosta.  

 

Lisätietoja: 

Muutosjohtaja  
Marja Perälä 
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi 
p. 040 768 8752 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja  
Mika Riipi  
mika.riipi(at)lapinliitto.fi  
p. 044 767 4200