Palaa listaukseen

Lapin maakuntavalmistelun toisen vaiheen rekrytoinnit käynnistyvät

Lapin maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin päätti vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessaan käynnistää uusien valmistelijoiden rekrytoinnit. Samassa kokouksessa päätettiin myös maakunnan vaikuttamistoimielinten eli vanhus- ja vammaisneuvostojen, nuorisovaltuuston ja saamenkielen vaikuttamistoimielimen perustamisesta. Lisäksi valmistelutoimielin perusti sosiaali- ja terveydenhuollon johdosta koostuvan sparrausryhmän kokoamaan sote-palvelujen valmistelun työsuunnitelmaa yhdessä valmistelijoiden kanssa.

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 9. tammikuuta 2018. Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä ja muutosjohtajan kokousterkut lyhyenä videona Lapin maakuntauudistuksen valmistelun Facebook-sivuilta.

Muutosjohtaja kertoi ajankohtaiskatsauksessaan valmistelutoimielimelle muun muassa uudistuksen valmistelun määrärahatarpeista ja lausuntoyhteenvedosta valinnanvapauslakiin.

”Syksyllä 2017 tehdyn sote-valinnanvapauslain lausuntokierroksen joulukuussa julkaistusta yhteenvedosta käy ilmi, että valtakunnallisesti uudistuksen periaatteet hyväksytään, mutta nyt esitetyillä valinnanvapautta koskevalla mallilla ei uskota päästävän uudistuksen tavoitteisiin muun muassa hyvinvointi ja terveyserojen kaventumiseen. Esimerkiksi Lapissa valinnanvapaus toteutunee vain suuremmissa kunnissa ja valinnanvapaus esitetyssä laajuudessa voi johtaa julkisten palvelujen saatavuuden heikkenemiseen”, pohtii Lapin muutosjohtaja Marja Perälä.

 

Lapin maakuntauudistuksen valmisteluun tarvitaan lisää valmistelijoita

Tammikuussa 2018 käynnistetään rekrytointeja valmistelun yhteisiin tarpeisiin. Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavassa kokouksessa helmikuun lopulla sovitaan uusien sote- ja muiden palvelujen valmisteluun tarvittavista rekrytoinneista.

Nyt käynnistyvissä rekrytoinnissa haetaan ICT-valmistelijoita, osallisuuskoordinaattoria, suomen- ja saamenkielistä sisällöntuottajaa maakuntauudistusviestintään sekä yleishallinnon ja asiakirjahallinnan suunnittelijaa toukokuun 2018 loppuun saakka.

Valmistelutehtävät tulevat haettavaksi Kuntarekryn kautta lähipäivien aikana. Valmistelijat palkataan aluksi 31.5.2018 saakka ja työsuhteita voidaan jatkaa, kun tiedetään maakunnalliseen valmisteluun käytettävissä olevat määrärahat väliaikaishallinnon vaiheeseen.

Lapin maakuntauudistuksen valmistelua voi tehdä paikkakunta- ja paikkariippumattomasti. Haku kohdennetaan ensisijaisesti uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstöön.

Käynnistyvien rekrytointien lisäksi päätettiin palkata kahdeksi kuukaudeksi selvityshenkilö laatimaan maakunnan tietovarantoja koskeva nykytilan kuvaus ja esitys, miten maakunnan tietovarantoja lähdetään kehittämään. Huomioiden tehtävän määräaikaisuus ja luonne, tehtävän täyttämisessä hyödynnetään kutsumenettelyä.

 

Sote-palvelujen kehittäminen vaatii yhteistä sitoutumista ja suunnittelua

Maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat noin 25 organisaatiota ja ovat laaja kokonaisuus. Valmistelutoimielin näki tärkeäksi, että uudistuksen valmistelun suunnittelua tehdään yhteistyössä eri organisaatioiden kesken ja tämän vuoksi päätettiin perustaa projektiluonteinen sote-palveluiden sparrausryhmä valmistelijoiden työn tueksi.

Sparrausryhmään nimetään jokaisesta seutukunnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen johtavia viranhaltijoita sekä asiantuntijat molemmista sairaanhoitopiireistä, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja Lapin aluehallintovirastosta. Lisäksi sparrausryhmän työskentelyyn osallistuvat kärkihankkeiden muutoskoordinaattorit sekä henkilöstöjärjestön väliaikaisen valmistelutoimielimen edustaja. Nimeämiset tehdään 19.1.2018 mennessä.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin nimesi edustajat aikaisemmin perustettuihin valmisteluryhmiin organisaatioiden ja seutukuntien esitysten mukaisesti. Katso täältä työryhmien kokoonpanot.

 

Vaikuttamistoimielimet mukaan palvelujen järjestämisen suunnitteluun

Maakunnan palvelujen suunnittelussa asukkaiden osallistuminen nähdään tärkeäksi. Lakiluonnoksessa edellytetään, että tulevaan maakuntaan perustetaan vammais- ja vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto sekä Lapissa saamenkielen vaikuttamistoimielin.

Lapin liiton hallituksen marraskuiseen linjaukseen perustuen väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa vaikuttamistoimielimet maakunnan jo tänä keväänä jatkettuun valmisteluvaiheeseen. Näin mahdollistetaan aito osallistuminen palvelujen järjestämisen suunnitteluun.

Maakunnallisten vaikuttamistoimielimiin kuntien vastaavat toimielimet nimeävät edustajansa. Saamen kulttuurin ja kielen huomioimiseksi valmistelussa pyydetään Saamelaiskäräjiä, Kolttien kyläkokousta sekä henkilöstöjärjestöjä ja saamenkielisiä palveluita tuottavia kuntaorganisaatiota nimeämään omat edustajansa.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset ovat 27.2., 13.3., 3.4., 24.4., 22.5. ja 12.6. 2018.

 

Lisätietoja:

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752  

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen varapuheenjohtaja Pertti Hemminki, pertti.hemminki(at)rovaniemi.fi, p. 040 718 1085

 

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi   ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta