Palaa listaukseen

Lapin maakuntavalmistelu, Kela, THL, SoteDigi ja Vimana keskustelivat työnjaosta

Kansalliset toimijat Kela, THL, SoteDigi ja Vimana kiertävät yhdessä kaikki Suomen maakunnat loka-marraskuussa 2018. Lappiin he saapuivat 19.10.2018. Tapaamisessa keskusteltiin maakuntauudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta ja haasteista sekä eri toimijoiden rooleista, yhteisistä tavoitteista ja työnjaosta.

Keskustelussa nousi esiin uudistuksen etenemisen aikataulu: mitä tällä hetkellä voidaan tehdä.  

“Maakunnan näkökulmasta kehittämistyötä tehdään pistemäisesti. Tämän vuoksi on epäselvää, kenellä on kokonaisvastuu kansallisen kehittämisen kokonaisuudesta, joka pitää huomioida maakuntavalmistelun ICT-ratkaisuissa. Roolien ja vastuiden hahmottaminen olisi ensisijaista”, pohtii Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen ICT-koordinaattori Sirpa Hakamaa. 

Digipalvelujen toimivuus ja tärkeys Lapissa herättivät keskustelua. Valmistelussa on mietitty digipalvelujen asiakaslähtöisyyttä. Asiakkaalle halutaan luoda vau-elämys: digiportaalin tulisi näyttää hyvältä ja olla helppokäyttöinen.  

Myös yhteyksien toimiminen Suomen laajimmassa maakunnassa on tärkeää pitkien välimatkojen vuoksi. Mobiililaitteiden käyttö on yleistynyt ja yleistyy edelleen niin koti- kuin laitosympäristössäkin. 

Yhteistyö kansallisten ja alueellisten toimijoiden välillä koetaan toimivana. Visiona jatkossa on saada maakuntien tueksi kattava ja yhtenäinen tavoitetila. 

 

Lisätietoja: 

ICT-muutoskoordinaattori Sirpa Hakamaa 
sirpa.hakamaa(at)lapinmaakunta.fi  
p. 040 535 33940