Palaa listaukseen

Lapin maakuntavalmistelu hyödyntää uudistuksen lisäajan

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa edetään uuden valtakunnallisen aikataulun mukaisesti ja työsuunnitelmat päivitetään vuoden lisäaikaan.  Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui ensimmäiseen syyskauden kokoukseensa tiistaina 21.8.2018. Kokouksessa käytiin läpi valmistelun yleistilannetta Lapissa ja valtakunnallisesti sekä työryhmien työsuunnitelmia ja valittiin valmistelutoimielimen varapuheenjohtajat.

Kokouksen esityslista ja myöhemmin pöytäkirja löytyvät täältä.

 

”Vaikka valtakunnallisesti valmistelussa eletään vielä odottavissa tunnelmissa, tarve uudistukselle ja palveluiden kehittämiselle ei ole muuttunut mihinkään. Lapin väliaikainen valmistelutoimielin oli tänään yksimielinen siitä, että Lapissa hyvin edennyttä valmistelua jatketaan suunnitelmia sopeuttaen uuteen aikatauluun. Lisäaika hyödynnetään tehokkaasti. Olemme entistä valmiimpia aloittamaan maakunnan palveluiden järjestämisen vuoden 2021 alusta”, totesi valmistelutoimielimen puheenjohtaja Mika Riipi kokouksen jälkeen.

 

Valmistelun uusi aikataulu

Pääministerin kesäkuisen ilmoituksen mukaisesti maakuntien aloittaminen siirtyy vuodella tammikuuhun 2021. Jos maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lait hyväksytään eduskunnassa marraskuussa 2018, ensimmäiset maakuntavaalit voidaan pitää toukokuussa 2019. Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaisi työnsä elokuussa 2019.

Valmistelu Lapissa jatkuu uuden aikataulun mukaisesti. Valtakunnallista valmistelua seurataan tiiviisti ja lappilaiset valmistelijat osallistuvat jatkossakin erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin, joita valtakunnallisesti on koottu eri alueilta.

Lisäaika mahdollistaa, että valmistelussa voidaan rakentaa vaihtoehtoisia malleja päätöksenteon pohjaksi sekä tehdä laaja-alaisemmin vaikutusten arviointia.

Valmistelun painopiste on maakunnan talouden kokonaisuuden hahmottamisessa, konsernirakenteen jatkovalmistelussa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden määrittelyssä sekä maakunnan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelussa.

 

Valmisteluryhmien työsuunnitelmia on päivitetty uuteen aikatauluun

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi elokuun kokouksessaan luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväkokonaisuutta koskevan työsuunnitelman.  Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin alueellisen varautumisen yhteensovittamisen rakenne turvallisuus- ja varautuminen tehtäväkokonaisuutta valmistelevan Martti Soudunsaaren alustamana sekä turvallisuus ja varautuminen tehtävien valmistelun työsuunnitelma.

Valmistelutoimielin hyväksyi myös ehdotuksen käynnistää terveyskeskusten valmennusohjelman. Ohjelmaa on haettu valtakunnalliseen Sitran tukemaan Huomisen Terveyskeskus -valmennusliigaan mukaan. Lisätietoja valmennusohjelmasta.

Kokouksen aluksi valmistelutoimielimelle esiteltiin lisäksi Osaajia Lappiin –kasvupalvelupilotti. Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston valmistelemaan pilotin suunnitteluun ja toteutukseen haetaan kumppaneita, erityisesti kuntia, yhteiskehittämään pk-yrityksille tarjottavia palveluja.  Kasvupalvelupilotteja on valmistelussa kaikkien maakuntien alueella, niissä kokeillaan  uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa palveluita. Järjestäjä-tuottajamallin kilpailullisilla hankkeilla synnytetään kokemuksia ja markkinoita sekä luodaan malleja maakunnille hyödynnettäviksi.

 

Puheenjohtajistoa täydennettiin ja valmisteluhenkilöstön työsopimuksia jatkettiin

Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano ja varapuheenjohtajisto päivitettiin huomioiden organisaatioiden ilmoittamat muutokset nimettyihin henkilöihin.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nimettiin Jaakko Ylinampa Lapin ELY-keskuksesta. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Erola Rovaniemen kaupungin edustajana ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Timo Nousiainen Tornion kaupungin edustajana.

Hyväksytyn työsuunnitelman perusteella muutosjohtaja valtuutettiin käymään keskustelut valmistelijoiden ja asiantuntijapanosta luovuttavien organisaatioiden kanssa henkilöstöresurssien tarpeesta loppuvuoden osalta sekä valmistelemaan yhteistyösopimukset enintään 31.12.2018 saakka.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous pidetään tiistaina 18. syyskuuta 2018. 

 

Lisätietoja:

Muutosjohtaja
Marja Perälä
marja.perala(at)lapinmaakunta.fi
p. 040 768 8752 

Mika Riipi 
maakuntajohtaja 
p.  044 767 4200 
mika.riipi(at)lapinliitto.fi