Palaa listaukseen

Lapin maakuntauudistuksen ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä käynnisti työskentelynsä

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä valmistelee maakuntaan siirtyviä alueiden käytön palveluita, vesi- ja kalatalouden palveluita, luonnonsuojelutehtäviä, ympäristöterveyden palveluita, maatalouden ja elintarviketuotannon palveluita, sekä vesien ja merenhoidon palveluita. Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä tukee valmisteluryhmän toimintaa ja valmistelijan työtä substanssiasiantuntijana erityisesti ympäristöterveydenhuollon palveluiden suunnittelun osalta.

Alatyöryhmä piti ensimmäisen kokouksensa tiistaina 27. helmikuuta 2018. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Saana Manninen Meri-Lapin ympäristöpalveluista ja varapuheenjohtajaksi Minna Saramo Inarin kunnan ympäristöyksiköstä. Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmän puheenjohtaja tulee jatkossa osallistumaan myös varsinaisen luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmän työskentelyyn. Alatyöryhmän sihteerinä ja esittelijänä toimii luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija Hannu Raasakka. Alatyöryhmän kokoonpano tulee vielä täydentymään varajäsenten osalta.   

Ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmä:

Kokoonpano

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Itä-Lapin kunnat

Nurmi Hanna

Kostamovaara Elina

Länsi-Pohjan alueen kunnat

Mäenpää Aapo

 

Pohjois-Lapin kunnat

Saramo Minna

 

Rovaniemen seudun kunnat

Romakkaniemi Outi

Palojärvi Pälvi

Tunturi-Lapin kunnat

Parviainen Ari

 

Posio-Kuusamo-Taivalkoski

Kesti Hannu

Kuosku Vesa

Aluehallintovirasto (AVI)

Ruuska Risto

Pirinen Pirkko

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Manninen Saana

 
     

Alatyöryhmän järjestäytymiskokouksessa käsiteltiin muun muassa valmisteluryhmän asemaa ja tehtävää maakuntavalmistelussa. Prosessisuunnittelija kertoi valmisteluryhmälle yleisesti Lapin maakuntauudistuksen sekä luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan suunnittelun tilanteesta ja kävi läpi valmisteluryhmän kokouksesta 20.2.2018 laaditun muistion. Lisäksi kuultiin katsaus maakuntauudistuksen viestinnästä.

Kokousten aikataulu kevään ja alkukesän 2018 osalta on seuraava:

11.4., 22.5. ja 19.6.2018.

 

Lisätietoja:

Kokouksen pöytäkirja

Luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija

Hannu Raasakka, puh. 0400 698651, hannu.raasakka@lapinmaakunta.fi