Palaa listaukseen

Lapin maakuntauudistuksen viestintä- ja osallisuustyöryhmä aloitti viestintävinkkien keräämisen 

Lapin maakuntauudistuksen viestintä ja osallisuustyöryhmä kokoaa esimiehille ja maakuntauudistuksen valmistelijoille viestintävinkkejä. Suurissa organisaatiomuutoksissa viestinnällä ja erityisesti henkilöstöviestinnällä on suuri merkitys uudistuksen onnistumiseen. Tärkeässä roolissa henkilöstöviestinnässä ovat esimiehet. Lapin maakuntauudistuksen viestintä rakentaa erilaisia työkaluja viestinnän tueksi esimiehille, valmistelijoille ja muille viestinnästä kiinnostuneille.  

Helposti sulateltavien tiiviiden viestintävinkkien lisäksi viestintätyöryhmä suunnittelee esimiehille koulutuksia viestinnästä ja valmiita materiaaleja uudistuksesta henkilöstöviestinnän tueksi. Väliaikaisen valmistelutoimielimen työpajoissa suosituimmiksi koulutuksiksi ja aiheiksi äänestettiin esimiesviestintä muutostilanteessa, sosiaalinen media sekä selkäkielisyys ja tiivistäminen. 

Viestintätyöryhmä käsitteli kokouksessaan myös osallisuutta ja siihen liittyviä vaikuttamistoimielimiä. Viestintätyöryhmä näkee tärkeäksi sen, että tulevan maakunnan vaikuttamistoimielimet eli muun muassa vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto perustettaisiin jo vuonna 2018 meidän yhteisen maakunnan rakentamisen tueksi. 

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun viestintä- ja osallisuustyöryhmä kokousti perjantaina 10. marraskuuta. Kokouksessa mukana olivat ryhmän puheenjohtaja Eeva-Kaarina Yrjänheikki Lapin ELY-keskuksesta, sihteerinä toimiva viestinnän suunnittelija Jenni Lintula Lapin maakuntauudistuksen valmistelusta, viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä Rovaniemen kaupungilta, tiedottaja Nina Willman Kittilän kunnasta, Jenni Vanhala Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä ja Päivi Posio Lapin sairaanhoitopiiristä sekä Luovan valmistelusta terveisiä tuova Lapin aluehallintoviraston viestintäpäällikkö Päivi Kaikkonen.  

Kokouksen tarkempi muistio on luettavissa täällä. 

Lisätietoja: 

Lapin maakuntauudistuksen viestintä ja osallisuus -työryhmän  

puheenjohtaja Eeva-Kaarina Yrjänheikki, p. 029 503 7270, eeva-kaarina.yrjanheikki@ely-keskus.fi 

sihteeri Jenni Lintula, p. 040 661 5611, jenni.lintula@lapinliitto.fi