Palaa listaukseen

Lapin maakuntauudistuksen luonnonvarat ja ympäristö –valmisteluryhmä aloitti

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä valmistelee tulevaan Lapin maakuntaan siirtyviä alueiden käytön palveluita, vesi- ja kalatalouden palveluita, luonnonsuojelutehtäviä, ympäristöterveyden palveluita, maatalouden ja elintarviketuotannon palveluita, sekä vesien ja merenhoidon palveluita.

 

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä piti ensimmäisen kokouksensa tiistaina 20. helmikuuta 2018. Valmistelutyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Arto Seppälä Lapin ELY-keskuksesta ja varapuheenjohtajaksi Pirkko Pirinen Lapin aluehallintovirastosta. Valmisteluryhmän sihteerinä ja esittelijänä toimii luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija Hannu Raasakka. 

Valmisteluryhmässä ovat kuntien, siirtyvien organisaatioiden ja henkilöstöjärjestöjen edustajat varsinaisina jäseninä sekä asiantuntijajäseniä sidosryhmistä. Valmisteluryhmät toimivat valmistelijoille asiantuntijaryhminä ja tukevat valmistelijoiden työtä.

Luonnonvarat ja ympäristö -valmisteluryhmä:

Kokoonpano

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Itä-Lapin kunnat

Nurmi Hanna

 

Länsi-Pohjan alueen kunnat

Hiltunen Jani

 

Pohjois-Lapin kunnat

Pyykkö Kalle

 

Rovaniemen seudun kunnat

Kilpeläinen Sini-Sisko

 

Tunturi-Lapin kunnat

Parviainen Ari

 

Lapin liitto

Lönnström Riitta

Piisilä Juha

ELY-keskus E-vastuualue

Kraatari Vili-Matti

Puominen Hannu

ELY-keskus E-vastuualue

Pasanen Pentti

Leskinen Jari

ELY-keskus L-vastuualue

Mourujärvi Olli

Kilponen Ari

ELY-keskus Y-vastuualue

Pekkala Kaija

Laulumaa Jari

ELY-keskus Y-vastuualue

Pasanen Jari

Räinä Pekka

ELY-keskus Y-vastuualue

Seppälä Arto

Kämäräinen Juha-Petri

Aluehallintovirasto

Pirinen Pirkko

Ruuska Risto

Henkilöstöjärjestöjen edustaja (kunta)

Aaltonen Kimmo, JUKO

Rosenqvist Tarja, JUKO

Henkilöstöjärjestöjen edustaja (valtio)

Harju Eija, JUKO

Huhtala Jarmo, JHL

     

Asiantuntijajäsenet

   

Saamelaiskäräjät

Ruotsala Anni-Helena

Sanila-Aikio Tiina

Luonnonvarakeskus

Kolström Taneli

Alenius Virpi

Metsähallitus

Tolonen Jyrki

Korhonen Kirsi-Marja

Valmisteluryhmän työskentelyyn tulevat jatkossa osallistumaan myös maaseutuyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen alatyöryhmän sekä ympäristöterveydenhuollon alatyöryhmien puheenjohtajat. Alatyöryhmät järjestäytyvät ensimmäisissä kokouksissaan 27.2. ja 15.3. Alatyöryhmät tukevat valmisteluryhmän toimintaa substanssiasiantuntijoina tiettyihin asiakokonaisuuksiin keskittyen.

Valmisteluryhmän järjestäytymiskokouksessa käsiteltiin muun muassa valmisteluryhmän asemaa ja tehtävää maakuntavalmistelussa, alustavaa työsuunnitelmaa sekä asiaryhmään liittyviä lakisääteisiä perusteita. Muutosjohtaja kertoi valmisteluryhmälle Lapin maakuntauudistuksen tilanteesta ja lisäksi kuultiin katsaus maakuntauudistuksen viestinnästä. Lisäksi todettiin, että Lapin ELY-keskus asettaa viljelijätukipalveluiden valmistelua varten työryhmän. Ryhmän tehtävät kattavat tulevan maakunnan tehtävistä sekä kunnista siirtyvät maaseutuhallinnon viljelijätukipalvelut että Lapin ELY-keskuksen viljelijätukiin liittyvät maaseutuhallinnon palvelut.

Kokousten aikataulu kevään ja alkukesän 2018 osalta on seuraava:

11.4., 22.5. ja 19.6.2018.

Lisätietoja:

Kokouksen pöytäkirja

Luonnonvarat ja ympäristö -tehtäväalan prosessisuunnittelija

Hannu Raasakka, puh. 0400 698651, hannu.raasakka(at)lapinmaakunta.fi