Palaa listaukseen

Lapin maakunnan vastavalitut valmistelijat pääsevät heti töihin

Lapin maakunnan valmistelijoiden ensimmäiset rekrytoinnit on tehty. Tiistaina väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa valitut 15 henkilöä aloittavat työnsä loppuvuoden aikana. Lisäksi kokouksessa päätettiin maakunnan valmisteluun tarvittavien työryhmien perustamisesta sekä siitä, miten talous- ja henkilöstöasiat suunnitellaan järjestettävän uuteen maakuntaan. Lapin maakunta- ja sota-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti tiistaina 24. lokakuuta 2017.

”Valinnoissa osaamisen lisäksi haluttiin löytää valmistelijoita eri ammattiryhmistä ja organisaatioista sekä eri puolilta Lappia. Valintojen yhteydessä vahvistui, että maakunnassa on erinomaista osaamista. Toivottavasti saamme kaiken tämän osaamisen yhteiseen käyttöön myöhemmissä rekrytoinneissa, valmisteluryhmissä tai muutoin” Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä sanoo.

Valmistelijoiden ensimmäisenä tehtävä on laatia omaan tehtäväalueeseen liittyvä suunnitelma, mitä ja miten he lähtevät valmistelua tekemään ja minkälaisella aikataululla.
 

Henkilövalinnoissa tavoitteena oli muodostaa toimiva kokonaisuus

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti seuraavien henkilöiden valinnoista valmistelutehtäviin:

Tehtävä

Nimi

Organisaatio

Sote-muutoskooordinaattori

Miia Palo

Lapin sairaanhoitopiiri

Sote-prosessisuunnittelija

Seija Parviainen

Keminmaan kunta

Sote-yhdyspintojen suunnittelija

Mirja Kangas

Rovaniemen kaupunki

Elinvoima- ja elinkeinot palvelujen prosessisuunnittelijat

Tiina Keränen

Mervi Nikander

Lapin TE-toimisto

Lapin liitto

Luonnonvarat- ja ympäristö prosessisuunnittelija

Hannu Raasakka

Lapin ELY-keskus

Turvallisuus- ja varautumistehtäväalan prosessisuunnittelija

Martti Soudunsaari

Lapin pelastuslaitos

Talous- ja hallintosuunnittelija

Tuula Kuvaja

Kemijärven kaupunki

Viestinnän suunnittelija

Jenni Lintula

Lapin liitto

Sopimusten ja hankintojen siirtojen suunnittelija

Keijo Tuisku

Lapin sairaanhoitopiiri

Omaisuus-, kiinteistöt sekä ateria-, kiinteistö- ja siivouspalvelut

Pekka Rouhiainen

Rovaniemen markkinakiinteistöt

ICT-koordinaattori

Sirpa Hakamaa

Lapin sairaanhoitopiiri

ICT-suunnittelijat

Salla Hautajärvi

Vesa Periviita

Arttu Salonen

Sallan kunta

Kittilän kunta

Rovaniemen kaupunki

 Lisäksi valmisteluun on aikaisemmin palkattu muutosjohtaja Marja Perälä ja assistentti Päivi Alaraudanjoki.

Henkilöstön siirtoon liittyvien asioiden suunnittelijan tehtävä päätettiin jättää täyttämättä. Tarvittava työpanos valmisteluun ostetaan jostakin uudistuksessa mukana olevasta organisaatiosta. Päätöstä perusteltiin tehtävän sisällöllä, joka edellyttää henkilöstöhallinnon asiantuntemusta, nykytilan tuntemusta sekä olemassa olevaa luottamuksellista suhdetta henkilöstöjärjestöihin.

Saamenkielisten palvelujen kehittämiseen ja saamelaisuuteen liittyvän kulttuurillisen itsehallinnon huomioimiseen on saatu valtionvarainministeriöltä erillisrahoitus. Rahoituksella palkataan valmistelija, joka rekrytoidaan yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa.

 

Valmisteluryhmissä koordinoidaan, haetaan synergioita sekä sovitaan työnjaoista

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa seuraavat valmisteluryhmät:

Sote:

  • järjestäminen
  • palvelutuotanto
  • yhdyspinnat

Maakunnan palvelut (pl. sote):

  • elinvoima ja elinkeinot
  • ympäristö ja luonnonvarat
  • turvallisuus ja varautuminen

Lisäksi toimintaansa jatkavat keväällä 2017 perustetut yhteiset valmisteluryhmät, joita ovat ICT, talous- ja yleishallinto, henkilöstön siirto ja palkkahallinto sekä viestintä ja osallisuus.

Valmisteluryhmissä tapahtuu valmistelun yhteensovitus, haetaan eri tehtävien keskinäisiä kytköksiä ja yhteistyön mahdollisuuksia, suunnitellaan palveluja sekä sovitaan tarpeen mukaisista työnjaoista muiden toimijoiden kanssa. Valmisteluryhmiin nimetään asiantuntijoita uudistuksessa mukana olevista organisaatioista. Ryhmien työskentelyyn kutsutaan lisäksi mukaan keskeisiä sidosryhmiä.

Valmisteluryhmien tehtävistä ja kokoonpanosta päätetään väliaikaisen valmistelutoimielimen marraskuun lopun kokouksessa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisoinnista suunnitelma 19. joulukuuta mennessä

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti käynnistää tulevan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin liittyvät kumppanuusneuvottelut. Neuvotteluiden pohjalta valitaan yhtiö, joka tuottaa tulevalle maakunnalle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut.

”Kesällä 2017 kuultuja toimintamallien esittelyjä syvennetään kahdenvälisissä keskusteluissa Monetra Oy:n ja Taitoa Oy:n kanssa. Lapin etenemismallin kannalta keskeisiä asioita ovat hajautettu toimintamalli, digitalisaation hyödyntäminen, toimintavarmuus ja laatu. Myös hintoja tiedustellaan neuvottelujen pohjaksi”, kertoo neuvottelujen valmistelua koordinoiva Jaana Koskela Lapin liitosta.

Tuotantoyhtiön valintaan osallistuu myös Lapin kuntien edustajia. Kunnille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan yhteistyöhön.  Tuotantoyhtiön valintaa käsitellään 19.12.2017 pidettävässä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa.

Kunnan ja maakunnan yhteisen tuotantoyhtiön perustamista ei nähty järkeväksi ja sen selvittelyä ei jatketa.

Ateria-, kiinteistö- ja siivouspalveluihin haetaan yhteistä ratkaisua kuntien kanssa

Sote-palvelujen siirtyessä maakunnan järjestämisvastuulle, kunnat ja maakunta joutuvat miettimään myös sen, miten monissa kunnissa keskitetyt ateria-, kiinteistö- ja siivouspalvelut järjestetään. Maakunta ja kunta eivät voi sopia yhteistyöstä ilman, että palvelut yhtiöitetään tai ne hankitaan markkinoilta tai perustetaan yhteinen yhtiö.

Eri yhteyksissä selvitettäväksi vaihtoehdoksi on esitetty maakunnan ja kuntien yhteisen tukipalveluyhtiön perustamista niin, että se rakennettaisiin nykyisten rakenteiden pohjalta hyödyntäen hyviä käytäntöjä. Jotta asiassa päästään eteenpäin, päätettiin käynnistää selvitys yhteisen yhtiön perustamisesta.

 

Henkilöstöjärjestöiltä edustaja väliaikaiseen valmistelutoimielimeen

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään yhden edustajan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen kevään ohjausryhmän päätöksen mukaisesti.

Henkilöstön siirtoa valmistelevaan työryhmään asiantuntijajäseneksi nimettiin Pertti Hemminki. Henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä toimii vapaaehtoisena yhteistoimintaelimenä. Lisäksi siellä valmistellaan henkilöstön siirtoon liittyviä tehtäviä.

 

Lisätietoja:

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja
Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja
Mika Riipi, mika.riipi(at)lapinliitto.fi, p. 044 767 4200

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäinen varapuheenjohtaja 
Pertti Hemminki, pertti.hemminki(at)rovaniemi.fi, p. 040 718 1085

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen toinen varapuheenjohtaja 
Jaakko Ylinampa, jaakko.ylinampa(at)ely-keskus.fi, p. 040 848 0077

 

Lue lisää maakuntauudistuksesta Lapissa: www.lapinmaakunta.fi  ja osallistu keskustelun www.facebook.com/Lapinmaakunta