Palaa listaukseen

Lapin maakunnan rakentamiseen tarvitaan jokaista meistä

Lapissa maakunnan valmistelua johtaa ja ohjaa väliaikainen valmistelutoimielin, jossa on uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden, seutukuntien ja saamelaiskäräjien edustus. Käytännön valmistelua tekevät juuri palkatut suunnittelijat ja valmisteluryhmiin nimettävät henkilöt sekä jokainen meistä osana omaa työyhteisöään. Valmistelu ei ole vain suppean piirin oikeus, se on kaikkien mahdollisuus.

 

Valmistelutehtäviin osoitettiin laajaa kiinnostusta

Valmistelutehtäviä haki yhteensä 150 hakijaa, joista noin 90 hakijaa oli uudistuksessa mukana olevista organisaatioista. Hakijoista 30 työskenteli tällä hetkellä valtion aluehallinnon virastoissa tai koko Lappia edustavissa kuntayhtymissä ja noin 20 Rovaniemen kaupungilla. Itä-Lapista, Torniolaaksosta sekä Pohjois- ja Tunturi-Lapista oli muutamia hakijoita.

Meri-Lapin alueen kunnista ja sairaanhoitopiiristä tehtäviä haki kymmenkunta henkilöä. Hakijamäärä oli pieni suhteessa alueen asukasmäärään ja merkittävyyteen teollisuuden keskittymänä.

Tehtävistä kiinnostuneet löytyvät oheisen linkin takaa.

 

Valintaprosessia johti väliaikainen valmistelutoimielin

Valinnat haastatteluihin kutsuttavista teki väliaikainen valmistelutoimielin pienryhmätyöskentelynä. Näin saatiin kaikkien alueiden ja organisaatioiden tuntemus hakijoista käyttöön. Hakuilmoituksessa esitetyt kriteerit: osaaminen, kokemus muutoksista ja soveltuvuus ohjasivat valintoja.

Haastatteluissa kävi yhteensä noin 40 henkilöä. Haastatteluihin osallistuivat väliaikaisesta valmistelutoimielimestä puheenjohtajisto ja sote-taustaiset jäsenet muutosjohtajan lisäksi. Valintaesityksiä valmisteltiin haastattelussa mukana olleiden ja kokonaisuus tarkistettiin puheenjohtajiston kanssa.

Lopulliset valinnat tehtiin osaamisen, kokemuksen ja soveltuvuuden perusteella. Keskenään yhtä hyvien hakijoiden kohdalla huomioitiin alueellisuus ja organisaatio.  Asuinpaikka tai organisaatio ei kuitenkaan saanut vaikuttaa valintoihin syrjivästi.

Osa organisaatioista toimii Lappi-tasoisesti

Tehdyissä rekrytoinneissa on huomioitava, että Lapin liiton, pelastuslaitoksen ja TE-toimiston kaikki tehtävät siirtyvät maakuntaan ja Lapin ELY-keskuksen tehtävistä merkittävä osa. Näiden kaikkien organisaatioiden toiminta-alueena on koko Lappi.

Näissä tehtävissä nähtiin maakunnan edun mukaiseksi, että valmistelijat tulevat organisaatioista, joista tehtävätkin siirtyvät. Tämä voi jollekin näyttäytyä valinnoissa huomattavana Rovaniemi-keskeisyytenä.


Palkatut suunnittelijat tekevät käytännön valmistelua

Rekrytointien myötä valmistelu jatkuu siitä, mihin syksyllä jäätiin.  Suunnittelijat valmistelevat asioita perustettaville valmisteluryhmille. Lisäksi he vastaavat siitä, että eri tehtävälohkojen kesken tehdään tarpeen mukaista yhteistyötä.

Perustettavissa valmisteluryhmissä suunnitellaan maakunnan palveluja. Ryhmiin nimetään henkilöitä uudistuksessa mukana olevista organisaatioista ja sidosryhmistä.  Valmistelua tehdään ensin väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ja myöhemmin maakuntavaltuustolle

Valmisteluryhmien kautta sadat lappilaiset pääsevät käytännössä tulevan maakunnan ja sen palveluiden rakentamisen ytimeen. Lisäksi kaikissa uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa valmistaudutaan työyhteisönä uudistukseen, mikä tuo uudistuksen osaksi jokaisen arkea.

Lisärekrytoinnit alueilta, jotka eivät ole riittävän hyvin edustettuina edellisessä haussa

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti kokouksessaan 24.10.2017 hyödyntää kutsumenettelyä henkilöstöasioita valmistelevan suunnittelijan- ja seuraavien ICT-valmistelijoiden rekrytoimiseksi. Kutsumenettelyt kohdennetaan Kemi-Tornio alueelle.

Saamenkielisten palvelujen suunnittelijan kutsumenettely hoidetaan Saamelaiskäräjien kanssa ja näin saadaan pohjoisimmankin Lapin tuntemus valmisteluun.


Alueellisen kattavuuden eteen tarvitaan työtä – kannustetaan henkilöstöä hakeutumaan tehtäviin!

Ensimmäiset rekrytoinnit on tehty ja seuraavia valmistellaan. Osaajia tarvitaan koko ajan lisää matkan edetessä. Toivon, että saamme hyviä hakijoita ja valmistelijoita eri puolilta Lappia.

Toiveen toteutumista edistää, että organisaatioissa, kunnissa ja kuntayhtymissä kannustetaan henkilöstöä hakeutumaan avautuviin tehtäviin. Tehemä yhessä Lapin maakunnan!

 

MARJA