Palaa listaukseen

Lapin maakunnan konsernirakenteen valmistelu lähti liikkeelle 

Väliaikainen valmistelutoimielin on käynnistänyt tulevan Lapin maakunnan konsernirakenteen valmistelun.  Valmistelun koordinointiin on nimetty työryhmä, jossa on mukana edustajia valmistelua ohjaavasta ja johtavasta väliaikaisesta valmistelutoimielimestä, poliittisesta seurantaryhmästä sekä muutosjohtaja. Työryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa 26.3.2018 ja 3.4.2018 väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa hyväksyttiin työryhmän alustava työsuunnitelma. Päätökset konsernirakenteesta tekee viimeistään vuoden 2019 alussa toimintansa käynnistävä maakuntavaltuusto. 

Lapin maakunnan konsernirakenteen valmistelu käynnistyi valmistelua koordinoivassa työryhmässä maanantaina 26. maaliskuuta 2018 pidetyllä aloituspalaverilla, jossa luotiin pohjaa työsuunnitelmalle sekä aikataulutettiin valmistelua. Tiistaina 3. huhtikuuta 2018 pidetyssä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa tämä työsuunnitelma ja aikataulutus hyväksyttiin.  

Konsernirakennetta puidaan myös henkilöstön siirtoa valmistelevassa työryhmässä 

Konsernirakenteen valmistelua johtaa ja ohjaa Lapin maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin ja poliittisella tasolla sparraa Lapin liiton hallitus, joka toimii maakuntauudistuksen poliittisena seurantaryhmänä. Konsernirakenteen ja maakuntastrategian valmistelua koordinoi työryhmä, johon kuuluu edustajia molemmista toimielimistä sekä muutosjohtaja. Työryhmää konsultoi Jouko Luukkonen Consulting LGR Oy:stä. 

Konsernirakenteen valmisteluun liittyvät asiat tuodaan keskusteltavaksi henkilöstön siirtoa valmistelevaan työryhmään mahdollisimman pian väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen jälkeen. Työryhmä toimii maakunnan vapaaehtoisena yhteistoimintaelimenä siihen saakka, kun maakunta on perustettu ja virallinen yhteistoimintaelin perustettu.   
 

Tehtävät tarkoituksenmukaisiksi ja tulevaisuutta palveleviksi kokonaisuuksiksi  

”Konsernirakenteen valmistelun lähtökohtana on uuden organisaation rakentaminen, jossa tavoitellaan lisäarvoa nykytilaan verrattuna. Lisäarvoa voidaan saada esimerkiksi ryhmittelemällä nykyisiä eri organisaatioiden hoitamia tehtäviä tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka palvelevat tulevaisuuden lappilaisia ja Lapin elinvoimaisuutta”, kertoo Lapin väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Mika Riipi. 

Tavoitteena on ennen kesää 2018 muodostaa kokonaiskuva konsernirakenteesta, joka rakentuu poliittisesta toimielinrakenteesta ja toimintojen sijoittamisesta maakuntavirastoon sekä sen liikelaitoksiin.  Syksyn aikana hahmotetaan liikelaitoksen tai liikelaitosten sisäistä rakennetta, valmistellaan toimintojen mahdollista yhtiöittämistä sekä valmistellaan esitystä pohjoisten maakuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja sen rakenteesta.  
 

Valmistelua tehdään tulevalle maakuntavaltuustolle 

Konsernirakenteen valmistelu käynnistetään virkamiestasolla ja poliittisella tasolla välittömästi. Virkamiestasolla työ etenee eri organisaatioiden avainhenkilöiden haastatteluilla ja poliittisella tasolla avataan keskustelu toimielinrakenteesta.  Konsernirakenteen valmistelu kulkee käsi kädessä strategiaprosessin-, palvelujen ja tehtävien siirron- sekä henkilöstö- ja taloushallinnon valmistelun kanssa.  

Valmistelua tehdään tulevalle maakuntavaltuustolle, jonka edustajat valitaan lokakuussa pidettävillä maakuntavaaleilla. Maakuntastrategiasta ja konsernirakenteesta sekä maakuntien yhteistyössä hoidettavista tehtävistä päättää syksyllä vaaleilla valittava maakuntavaltuusto, joka käynnistää oman toimintansa vuoden 2019 alussa.  

 

Työryhmän kokoonpano: 

Muutosjohtaja Marja Perälä 

 

Lapin maakunta- ja soteuudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin: 

Mika Riipi 

Pertti Hemminki 

Jaakko Ylinampa 

Timo Nousiainen ja 

Erkki Parkkinen 

 

Lapin liiton hallitus: 

Markus Lohi (Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja) 

Heikki Autto (KOK) 

Hilkka Halonen (SDP) 

Tommi Lepojärvi (KESK) 

Sari Moisanen (VAS) 

Timo Tolonen (ps.)

 

 

 

Lisätietoja: 

Muutosjohtajan kokousterkkuvideo, missä aiheena on konsernirakenteen valmistelu.

 

Mika Riipi 

väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja 

Puh. 044 767 4200 

 

Marja Perälä 

muutosjohtaja 

Puh. 040 768 8752