Palaa listaukseen

Lapin maakunnan konsernirakenteen osalta halutaan selvittää eri vaihtoehdot

Tulevan Lapin maakunnan konsernirakenne oli pääaiheena Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimessä tiistaina 22. toukokuuta 2018. Kokouksessa käytiin keskustelua konsultti Jouko Luukkasen valmisteleman materiaalin pohjalta ja sovittiin valmistelun etenemisestä seuraavien viikkojen aikana. Konsernirakenteen kokonaisuutta koskevan hahmotelman tavoiteaikataulu on 30.6.2018. Konsernirakenteesta tekee päätöksen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019. Lisäksi kokouksessa käytiin myös läpi muun muassa viimeisimpiä valtakunnallisia uudistuksen rahoituslaskelmia, jotka eivät lupaa Lapille hyvää.

 

Poliittisen rakenteen valmistelu etenee lautakuntamallin pohjalta

Toukokuun puolivälissä maakuntavalmistelu sai puolueiden piirijärjestöjen lausunnot maakunnan poliittisesta rakenteesta. Lisäksi keskustelua poliittisesta rakenteesta on käyty virasto- ja liikelaitosrakenteesta koordinaatioryhmän ja Lapin liiton hallituksen kokouksessa.

Poliittisen rakenteen osalta valmistelua jatketaan lautakuntamallin mukaisesti niin, että seuraavassa vaiheessa valmistellaan lautakuntien tehtäväjakoa peilaten sitä maakuntavaltuuston ja –hallituksen tehtäviin sekä maakuntaviraston valmistelussa olevaan rakenteeseen. Tavoite on, että poliittinen rakenne ja virastorakenne muodostavat selkeän kokonaisuuden.

Poliittiset piirijärjestöt ovat nostaneet esille myös tarpeen niin kutsutulle tulevaisuusvaliokunnalle.

Maakuntaviraston organisoinnissa kaksi mallia

Maakuntavirastoon sijoitettavien toimintojen osalta väliaikainen valmistelutoimielin halusi tarkennettua kuvaa siitä, mitkä toiminnot ovat tarkoituksenmukaista sijoittaa liikelaitokseen huomioiden, että viranomaistehtäviä ja osa tuotannosta voidaan organisoida osaksi virastoa. Lainsäädännön pohjalta liikelaitokseen sijoitettaviksi toiminnoiksi tunnistettiin sote- sekä palo- ja pelastustoimi.

”Konsernirakenteen osalta valmistellaan kahta vaihtoehtoista mallia siitä, mitkä asiat tulevat osaksi järjestämistoimintoa ja mitä tehtäviä varten tarvitaan liikelaitos tai liikelaitoksia. Pohdintaan kuuluu osana kysymys myös siitä, montako liikelaitosta tehtävien hoitoon tarvitaan”, kertoo muutosjohtaja Marja Perälä.

Liikelaitoksia tarpeen arvioida myös ansaintalogiikan pohjalta

Liikelaitosten määrään liittyen käytiin keskustelua siitä, minkälaisiin tehtäviin liikelaitosrakenne parhaiten soveltuu.  Yksi näkökulma on ansaintalogiikka.

Keskusteluun nousi, että erityisesti puhtaasti budjettivaroin rahoitettavan toiminnan osalta on tarpeen tehdä tarkennettua arviointia, tuottaako palvelujen organisointi liikelaitokseen toivottuja vaikutuksia esimerkiksi tehokkuudesta.

Allianssi malli nähdään tärkeäksi elinvoimatehtävissä

Kasvupalveluihin liittyen keskusteluun nostettiin allianssimallin toteuttaminen, joka parhaiten mahdollistaisi kasvupalveluiden ja kunnan elinkeinopalvelujen välisen toimivan yhteistyön sekä toiminnan lähellä asiakkaita, yrityksiä ja asukkaita.

Allianssimallista toivottiin tuotettavan näkemys siitä, mitkä olisivat edut ja haitat, jos allianssi rakennettaisiin liikelaitosrakenteen tai maakuntaviraston kanssa.

Valmisteluun sovitut seuraavat askelmerkit

Konsernirakennetta ja tulevan maakunnan strategiaa valmistellaan koordinaatioryhmässä, johon kuuluu muutosjohtajan lisäksi väliaikaisen valmistelutoimielimen edustajia ja poliittisen seurantaryhmän edustus.

Konsernirakenteen jatkovalmisteluun linjattiin kolme asiaa jatkovalmisteluun:

  1. Liikelaitosta koskevien vaihtoehtojen tarkennettu tarkastelu – edut ja haitat, ohjaus sekä ansaintanäkökulma huomioiden
  2. Lautakuntien määrä ja tehtävät suhteessa maakuntavaltuuston ja hallituksen tehtäviin sekä virastorakenteeseen
  3. Strategia ja konsernipalvelujen keskinäinen yhteys ja mahdollinen yhdistäminen virastorakenteessa sekä suhteessa liikelaitokseen.

Täältä löydät konsultti Jouko Luukkosen kanssa työstetyt LUONNOKSET tulevan Lapin maakunnan konsernirakenteesta:

LUONNOS tulevan Lapin maakunnan kokonaisorganisaatiosta 22 05 2018 

LUONNOS tulevan Lapin maakunnan liikelaitoksista 22 05 2018  

 

Nykyiset rahoituslaskelmat Lapille mahdottomia

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa käsiteltiin myös maakunnan päivitettyjä rahoituslaskelmia. Ne muodostavat selkeän haasteen maakunnan toiminnan hallitulle käynnistämiselle. Vuoteen 2025 mennessä Lapin maakunnan sopeuttamistarve olisi tämän laskutavan mukaan 33,3 miljoonaa euroa.

Tulevaisuudessa maakunnat saavat rahoituksensa valtiolta. Valtionvarainministeriön nykyisissä laskelmissa käytetään kriteereitä, joissa otetaan huomioon muun muassa alueen asukastiheys ja sairastavuus. Rahoituslaskelmissa ei kuitenkaan oteta tarpeeksi huomioon esimerkiksi Lapin pitkiä etäisyyksiä tai saamen kieltä, joka ei ole rahoituskriteeri samalla tavalla kuin ruotsin kieli.

Lisäksi väliaikaisessa valmistelutoimielimessä käsiteltiin maakunnan alustavia vuokrakustannuksia. Lapin osalta vuokrakustannukset ovat arviolta vuonna 2020 noin 67 miljoonaa euroa, mikä vastaa keskimääräistä valtakunnallista tasoa.

 

Kuntakierros jatkuu – uusi keskusteleva tapa otettu hyvin vastaan

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu kiertää kuuntelemassa asukkaita ja henkilöstöä kaikissa Lapin kunnissa touko-kesäkuussa. Simosta 2. toukokuuta alkaneesta kierroksesta on nyt yksi kolmasosa takana. Pohjois-Lappiin maakuntavalmistelun pinkki auto kaartaa toukokuun viimeisellä viikolla. Kesäkuun puolivälin jälkeen kierros päättyy Kemin ja Rovaniemen tilaisuuksiin 19. ja 20. kesäkuuta.

Tähän mennessä keskustelut ovat olleet rohkaisevia: asukkaat ja henkilöstö ovat kokeneet avoimet ja keskustelevat kohtaamiset tarpeellisina. Pelkona on koettu, että palveluja keskitetään ja niiden saatavuus huononee. Tietoa uudistuksesta kaivataan ja omia kokemuksia ja hyväksi havaittuja tapoja ja toimintamalleja halutaan jakaa.

Lue lisää tiedotteesta.

 

Lisätietoja:

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marja Perälä, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi, p. 040 768 8752

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi