Palaa listaukseen

Lapin maakunnan erikoissairaanhoidon työnjaosta Rovaniemen ja Kemin keskussairaaloiden välillä yhteinen esitys

Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän huhtikuussa nimeämä työryhmä valmisteli esitystä Lapin väestön tarpeita palvelevasta erikoissairaanhoidon työnjaosta tulevan maakunnan sote-järjestämissuunnitelmaan. Kokouksessa keskiviikkona 7. kesäkuuta 2017 ryhmä päätyi yhteiseen esitykseen, joka esitellään Lapin soten poliittisessa ohjausryhmässä 13.6.2017.

Erikoissairaanhoidon työnjaon suunnitelma – miten edetään?

1.    Lapin maakunnassa on viimeistään 1.1.2019 yksi yhden johdon alaisuudessa toimiva keskussairaala, jolla on toimipisteet ainakin Rovaniemellä ja Kemissä. Tämän yhden sairaala tavoitteena on toimenpiteiden määrän ja hoitojaksojen keston yhtenäistäminen maan keskiarvoon (Nordic Healthcare Groupin laskelmien pohjalta).

2.    Toimipisteiden välisen työnjaon pohjaksi otetaan vaihtoehto, joka sisältää mm. synnytystoiminnan jatkamista Kemissä. Tämä edellyttää, että päivystystä ja erikoissairaanhoidon keskittämistä koskeva lainsäädäntö ko. vaihtoehdon mahdollistaa. 

3.    Maakunta sitoutuu siihen, että erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden integraatiolla ja muilla käytettävissä olevilla keinoilla pidetään huolta siitä, että erikoissairaanhoidon päällekkäisistä palveluista aiheutuvia kustannuksia ei kateta maakunnan syrjäisten kuntien asukkaiden palveluista.

4.    Peruspalveluministeriltä pyydetään kesän 2017 aikana selkeä päätös siitä, myönnetäänkö poikkeuslupa synnytystoiminnan jatkamiselle Kemissä myös 1.1.2019 alkaen vähintään 2-3 vuodeksi ilman lastentautien sairaalapäivystystä. Tieto synnytystoiminnan jatkumisesta tai loppumisesta vaikuttaa olennaisesti erikoissairaanhoidon työnjakoon. Poikkeuslupaa synnytystoiminnan jatkamiselle koskevaan hakemukseen liitetään lisäksi ehto siitä, että valtio/ministeriö poikkeusluvan myöntäessään sitoutuu vastaamaan siitä, että erikoissairaanhoidon päällekkäisistä palveluista aiheutuvia kustannuksia ei kateta maakunnan syrjäisten kuntien asukkaiden palveluista. Keinona tähän on esim. harkinnanvarainen avustus.

5.    Ulkopuoliselta asiantuntijaorganisaatiolta tilataan seuranta- ja laskentamalli mm. sen seuraamiseksi, että erikoissairaanhoidon päällekkäisistä palveluista aiheutuvia kustannuksia ei kateta maakunnan syrjäisten kuntien asukkaiden palveluista. Seuranta-aika on 2019-21, jonka jälkeen arvioidaan seurantatietojen perusteella, miltä pohjalta erikoissairaanhoidon työnjakoa jatketaan.

6.    Välttämättömien uudisrakennusinvestointien suunnittelua jatketaan. Investointi-/rakentamispäätökset tehdään yhteisesti maakunnan tasolla.

 

Työryhmään kuului Riitta Luosujärvi ja Paavo Uusimaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä sekä Jari Jokela ja Jukka Mattila Lapin sairaanhoitopiiristä, kunnanjohtajista Erkki Parkkinen, Antti Määttä, Tero Nissinen ja Timo Nousiainen. Poliittisista luottamusmiehistä työryhmään kuului Anu Avaskari, Lea Soppela, Merja Korva, Jouko Savukoski, Markku Ponkala, Ilkka Kapraali, Aaro Tiilikainen ja Ritva Sonntag. Lisäksi työryhmän asiantuntijoina toimivat kansanedustajat Katri Kulmuni ja Markus Lohi. Työryhmän puheenjohtajana toimi Sakari Trög ja sihteerinä Tommi Lepojärvi.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Sakari Trög, p. 040 507 3757, sakari.trog(at)rovaniemi.fi