Palaa listaukseen

Kysely auki: Minkälaisen tulevaisuuden Lapin maakunnan sinä haluat?

Haastamme kaikki lappilaiset mukaan tekemään valintoja tärkeiksi koetuista asioista sote- ja maakuntauudistuksessa. Klikkaa monivalinnasta viisi arvoa, jotka koet tärkeimmiksi maakuntauudistuksessa Lapissa. Kyselyjen tuloksia käytetään pohjana Lapin maakuntauudistuksen vision ja arvojen rakentamisessa.

 

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä sekä Lapin sote-uudistuksen poliittiset luottamushenkilöt ovat listanneet vuoden 2016 aikana asioita, jotka ovat heidän näkemyksensä mukaan kaikista tärkeimpiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Tämän jälkeen uuteen maakuntaan siirtyvältä henkilöstöltä pyydettiin mielipidettä maakuntauudistuksen vision rakentamiseksi vuoden vaihteessa 2016-2017. Nyt on kaikkien lappilaisten vuoro kertoa oma näkemyksensä uudesta maakunnasta!

TÄSTÄ PÄÄSET KYSELYYN.

Kysely on auki 20.3.2017 saakka. Lappilaisten mielipiteitä kysytään ja käytetään kaikissa valmistelun vaiheissa. Osallistumalla kyselyihin ja erilaisiin (virtuaalisiin ja live-) tilaisuuksiin, voit vaikuttaa.

Lisätietoja annetaan ja palautetta otetaan mielellään vastaan maakuntauudistuksen esivalmistelutiimissä.