Palaa listaukseen

Kurkistus turvallisuus ja varautuminen -työryhmän toimintaan 

Lapin maakuntauudistuksen blogissa päästään kurkistamaan Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun eri työryhmien toimintaan. Ensimmäisenä tietoa saadaan turvallisuuden ja varautumisen työryhmästä. Ryhmän puheenjohtaja ja ELY-keskuksen valmiuspäällikkö Juha Tapio kertoo työryhmän toiminnasta, saavutuksista ja haasteista uudistuksen valmistelussa. 

Kuvassa Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun turvallisuuden ja varautumisen työryhmä

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun turvallisuus ja varautuminen -työryhmä

Mitä työryhmänne tekee Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa? Keitä työryhmään kuuluu? 

Työryhmämme tuo maakuntauudistuksen valmisteluun osaamisensa ja tietämyksensä tulevan maakuntakonsernin varautumiseen liittyvistä tehtävistä sekä pelastustoimesta. Työryhmään kuuluu varautumisen ja pelastustoimen asiantuntijoita organisaatioista, joiden tehtäviä siirtyy maakuntakonserniin. Ryhmässä on jäseniä myös merkittävistä sidosryhmistä, muun muassa kolmannen sektorin toimijoita. 

 

Mitä teillä on työn alla tällä hetkellä? 

Olemme tehneet esityksiä siitä, miten pelastustoimen, maakuntakonsernin oman varautumisen sekä alueen varautumisen yhteensovittaminen tulisi mielestämme järjestää. Seuraavana vuorossa on esimerkiksi koetalousarvioon valmistautuminen. 

 

Mitä olette saavuttaneet tähän mennessä? 

Työryhmämme toiminta on ollut varsin yksituumaista ja keskustelevaa. Olemme selvittäneet varautumisen sekä pelastustoimen nykyistä tehtäväkirjoa. Olemme myös antaneet valmistelevalle toimielimelle kannanoton konsernirakenteesta.  

Tärkeimpänä saavutuksenamme voidaan tällä hetkellä pitää sitä, että luonnoksessa maakunnan kokonaisorganisaatiossa varautuminen on nimetty strategiseksi toiminnoksi. Näin ollen varautuminen kuuluu suoraan konsernijohdon ohjaukseen. Tällä varmistamme johdon tilannetietoisuuden ja päätöksentekokyvyn kaikissa tilanteissa. 

 

Millaisia haasteita kohtaatte liittyen valmisteluun tai tulevaan maakuntaan? 

Suurimpana haasteena näen riittävien resurssien turvaamisen, jotta tehtävistä suoriudutaan kunnialla. Varautumiseen sisältyviä tehtäviä siirtyy nykyisistä organisaatioista maakuntaan, mutta kaikki niitä tällä hetkellä tekevät henkilöt eivät siirry. Varautuminen on osa kaikkea tulevan viraston omaa toimintaa, joten tehtävien kirjo on tavattoman laaja. Lisäksi on varmistettava yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa. 

 

Katso myös puheenjohtajan videoterveiset:

 

Kiitos turvallisuus ja varautuminen -työryhmälle sekä puheenjohtaja Juha Tapiolle! 

Valmistelun työryhmien kokoonpanot löydät täältä.