Palaa listaukseen

Kurkistus sopimusten ja hankintojen työryhmän toimintaan

Blogissamme kurkataan Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyöryhmien toimintaan. Tammikuussa esittelyssä on sopimukset ja hankinnat -työryhmä. Sopimusten ja hankintojen vastuuvalmistelija sekä työryhmän puheenjohtaja Keijo Tuisku kertoo, millaisia asioita ryhmässä on työstetty ja millaisia haasteita työryhmällä on valmistelussa.

Keijo Tuisku on Lapin maakuntavalmistelun sopimusten ja hankintojen työryhmän puheenjohtaja.

Keitä sopimusten ja hankintojen työryhmään kuuluu?

Sopimusten ja hankintojen työryhmässä on edustajia monesta eri paikasta. Meitä on Ely-keskukselta, Lapin pelastuslaitokselta sekä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä. Lisäksi meitä on Länsi-Pohjan ja Itä-, Pohjois- ja Tunturi-Lapin kunnista sekä Rovaniemen kaupungin hankintatoimesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. 

 

Millaisia asioita olette työstäneet ryhmässänne? 

Työryhmässä olemme tuottaneet tietoa maakuntaan siirtyvien organisaatioiden hankintamenettelyistä ja organisoitumisesta. Olemme myös tehneet selvityksiä siitä henkilömäärästä, joka nykyisessä toiminnassa sitoutuu hankintoihin. 

Tiedon tuottamisen lisäksi olemme luoneet näkemystä ja keskustelleet maakunnan hankintatoimen organisoitumisesta sekä maakunnan hankintalinjauksista valmistelun edetessä. 

 

Millainen on tämänhetkinen tilanteenne valmistelussa? 

Tällä hetkellä odotamme maakunnan lakipakettien valmistumista eduskunnassa. Työryhmämme pidetään tietoisena valmistelun etenemisestä sopimusten ja hankintojen osalta. 

 

Millaisia haasteita kohtaatte liittyen uudistukseen tai tulevaan maakuntaan? 

Maakunnan hankintatoimen tulee aloittaa toimintansa heti, kun lakien voimaantulosta on päätetty. Maakunnan hankintojen turvaaminen siirtymäaikana vaatii paljon työtä, sillä eri organisaatioiden voimassa olevat sopimukset täytyy sovittaa maakunnan tarpeisiin. 

Maakunnassa olevat hankintatoimijat ovat sidottuina omien organisaatioidensa hankintojen tekemiseen. On kuitenkin tärkeää saada työpanosta jo olemassa olevista henkilöstöresursseista maakunnan hankintatoimen aloittamiseen. Meidän täytyy löytää keinoja toteuttaa tämä. 

 

Katso videolta, millainen rooli sopimusten ja hankintojen työryhmällä on tulevassa valmistelussa. 

 

Kiitos puheenjohtaja Keijo Tuisku!  

Valmistelun työryhmien kokoonpanot löydät täältä.