Palaa listaukseen

KUN MELKEIN KAIKKI YMPÄRILLÄ MUUTTUU – MÄÄRÄTIETOISESTI JA AVOIMESTI KOHTI UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on toivonut eri organisaatioita kirjoittamaan Lapin maakunta -sivun blogiin muun muassa hyvistä käytännöistä uudistukseen valmistautumisessa. Nyt saamme lukea KEHA-keskuksen kokemuksia. Ehkä voisimme muissakin uudistuksessa mukana olevissa organisaatioissa hyödyntää näitä muutoksen tuen elementtejä. Kiitos kirjoittajille!

Onnistu muutoksessa

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön ja tehtävien siirtymää kohti uutta toimintaympäristöä ja -tapaa maakuntahallintoineen tuetaan Uudistumisohjelmalla. Samanaikaisesti turvataan nykyinen toiminta ja asiakaspalvelun sujuvuus nykyisissä organisaatioissa. 

Työntekijän kannalta organisaatiomuutos on tilanne, jossa arkipäivän tapa tehdä työtä muuttuu. Työntekijälle tulee uusia työtehtäviä hoidettavaksi, työtoverit ja esimies voivat vaihtua ja toimintatavat muuttuvat. Tässä tilanteessa yksilöitä ja työyhteisöjä tuetaan uudistumaan ja voimaan hyvin töissä.

Uudistumisohjelmaan on kerätty laajasti erilaisia virastojen käytössä olevia työkaluja ja välineitä osaamisen ja toiminnan kehittämiseen sekä muutokseen valmistautumiseen. Kaikki työkalut löytyvät TAIMI-alustalta (vuorovaikutteinen sisäinen intranet) ja ovat koko henkilöstön käytettävissä.

Muutoksen tuki koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Muutosvalmennus: esimiesten ja luottamushenkilöstön muutosvalmennus sekä Muutos- ja minä -valmennuskokonaisuus henkilöstölle.
  • Osaamista uudistavat ja kehittävät valmennukset, koulutukset ja webinaarit sekä työnohjaus, coaching ja mentorointi
  • Räätälöity/kohdennettu muutostuki: suunnitellaan ja toteutetaan kohderyhmän tarpeiden perusteella, yhteyshenkilöinä Toiminnan kehittämisyksikön virastoittain nimetyt kehittämiskumppanit. Yhteiskehittelyssä on parhaillaan Tulevaisuustyöpaja-konsepti, joka on alueiden hyödynnettävissä kesän jälkeen.
  • Muutosvinkit ja -linkit: hyväksi havaittuja materiaaleja, aineistoja, tallenteita TAIMI-intrassa
  • Sisäiset tukiverkostot: kehittämiskumppanien, henkilöstökoordinaattoreiden, työnohjaajien, luottamusmiesten sekä muiden tukihenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet
  • Työterveyshuollon lisäpalvelut: tieto työyhteisökohtaisesti räätälöitävistä tietoiskuista, luennoista, työpajoista ja teematilaisuuksista
  • SOTE- ja maakuntauudistuksen kansallinen muutostuki: tietoa Muutosjohdon akatemia toiminnasta
  • Muutosfaktat: linkkejä SOTE- ja maakuntakuntauudistukseen liittyvään tiedottamiseen

Uusia tukimuotoja ja työkaluja toteutetaan tarpeen mukaan maakuntauudistuksen edetessä.