Palaa listaukseen

Konsernirakenne ja väliaikaishallinnon järjestelyt vaten kokouksen aiheina 

Tulevan maakunnan konsernirakenteen suunnittelu ja strategiatyö on aloitettu Lapissa. Valmistelua tehdään laajalla rintamalla virkamies- ja poliittisella tasolla sekä kuullaan henkilöstöä ja lappilaisia. Lopulliset päätökset tulevan Lapin maakunnan konsernirakenteesta ja strategiasta tekee maakuntavaaleilla valittu valtuusto vuoden 2019 alussa. Muun muassa tätä asiaa käsiteltiin Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen vapaaehtoisen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 3. huhtikuuta 2018.  

Kokouksen esityslistan löydät täältä.

Valmistelun jatkuvuus halutaan turvata siirryttäessä väliaikaishallinnon vaiheeseen 

”Kun maakuntaa koskevat lait on hyväksytään eduskunnassa ja maakunnat perustetaan kesällä 2018, siirrytään virallisesti väliaikaishallinnon vaiheeseen. Valmistelun jatkuvuuden edistämiseksi tämän päiväisessä kokouksessa päätettiin väliaikaisen valmistelutoimielimen, työryhmien ja valmisteluun palkattujen henkilöiden tehtävien jatkosta”, kertoo Lapin muutosjohtaja Marja Perälä. 

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa ja ohjaa maakunnan hallinnon ja toiminnan käynnistymisen valmistelua siihen saakka, kun lokakuussa vaaleilla valitut maakunnan edustajat aloittavat oman työnsä vuonna 2019. Koska Lapissa päätettiin jo viime kesänä ottaa vapaaehtoisesti väliaikaishallinnon malli käyttöön, ei suuria muutoksia tämän osalta ole luvassa. Väliaikaishallinnon kokoonpano päätettiin säilyttää nykyisenlaisena, mikäli organisaatiot itse eivät halua tehdä muutoksia esimerkiksi edustajiinsa. Mikäli maakuntien edellytetään käyvän uudet neuvottelut kokoonpanosta omalla alueellaan, Lapin liitto vastaa tästä.  

Väliaikaishallinnolle määriteltyjen tehtävien osalta todettiin, että valmistelu näissä tehtävissä on käynnistynyt ja hyvässä vauhdissa, esimerkkeinä sopimusten siirrot, toimitilojen kartoitukset ja talouden suunnittelu sekä henkilöstön siirrot. Lisäksi valmistellaan maakuntaan siirtyviä tehtäväkokonaisuuksia. 

Jotta valmisteluun ei tule katkosta kesäksi, valmisteluun palkattujen henkilöiden yhteistyösopimuksia jatketaan nykyisen rahoituksen turvin siihen saakka, kunnes maakunta perustetaan. Kesällä 2018  valtionvarainministeriö jakaa valmistelun maakuntakohtaiset valtioavustukset loppuvuodeksi ja valmisteluhenkilöstö voi siirtyä maakunnan palvelukseen.

Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle on annettu toimivalta ottaa henkilöitä määräaikaisesti palvelukseensa enintään 31.12.2019 saakka sekä tehdä välttämättömiä sopimuksia enintään 31.12.2020 saakka. 


Valmistelun edetessä on tehty ja tehdään uusia rekrytointeja
 

Lapin maakuntauudistuksen valmisteluun on alkuvuodesta 2018 haettu uusia valmistelijoita muun muassa erilaisiin ICT- ja sote-tehtäviin. Väliaikainen valmistelutoimielin on hyväksynyt esitykset valittavista henkilöistä sähköisesti jo aikaisemmin ja nyt pidetyssä kokouksessa nämä valinnat vahvistettiin.  

Halutessasi löydät kaikki hakijat ja valitut Lapin maakuntavalmistelun verkkosivuilta.

Saamen- ja suomen kielen taitavaa sisällöntuottajaa ei jatketusta hakuajasta huolimatta löytynyt. Saamenkielisen materiaalin tuottamiseksi arvioidaan ostopalvelun mahdollisuutta. Sisällöntuottaja ilman saamen kielen vaatimusta ja henkilöstöasioiden valmistelijan tehtävä tulevat haettavaksi lähiaikoina. Sote-digisuunnittelijan tehtävän hakuaikaa on jatkettu 10.4.2018 saakka.  

Tällä hetkellä valmisteluun on rekrytoitu yhteensä noin 35 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti.  

Valmisteluvastuuta annetaan myös organisaatioille 

Lähiaikoina uudistuksessa mukana oleville organisaatioille Lapissa lähetetään kysely, jossa kartoitetaan niiden kiinnostusta ottaa vastuulleen tai osallistua erikseen määriteltyjen osa-alueiden valmisteluun sekä halua lähteä mukaan valmistelua tukeviin kehittämishankkeisiin. 

Lapin alueen kunnat ovat hakeneet valinnanvapauspilottia henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoon. Tämä on yksi esimerkki tulevaisuuteen suuntautuvasta kehittämistyöstä.  

Strategiatyö ja konsernirakenteen valmistelu potkaistiin liikkeelle 

Strategiaprosessin valmistelu käynnistettiin 22.3.2018 pidetyllä valmisteluun osallistuvien kick off -tilaisuudella.  Tilaisuuden pohjalta rakennetaan suunnitelmaa, miten prosessia jatketaan.  

Konsernirakenteen valmisteluun liittyen on hahmotettu alustavaa työsuunnitelmaa ja aikataulutusta, jonka väliaikainen valmistelutoimielin kokouksessaan hyväksyi.  

Konsernirakenteen valmistelusta saat lisätietoa aiemmasta tiedotteesta ja muutosjohtajan videoterkuista Facebookista 

 

Simulointikierroksella harjoiteltiin tulevia neuvotteluja 

Maakunnat ovat käyneet eri ministeriöiden kanssa keskusteluja ja neuvotteluja maakunnan kehitysnäkymistä sekä palvelujen järjestämisvastuusta huomioiden maakunnan taloudelliset reunaehdot.  

Viimeisin keskustelu käytiin valtionvarainministeriön kanssa maaliskuussa maakuntalain 13 § mukaisten tehtävien järjestämisvastuusta ja kuultiin maakuntia toimenpiteistä, joilla maakunta aikoo sopeuttaa toimintaansa taloudellisiin reunaehtoihin.  

Harjoitusluonteisten simulointien keskeinen anti oli muodostaa yhteinen tilannekuva. Lapin kannalta kriittisimmät kysymykset liittyvät maakuntien rahoituskriteereihin, jotka eivät tunnista Lapin erityisolosuhteita eivätkä mitenkään kompensoi saamen kielisten palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.   

 

Maakunnalle käyttöönotettavat järjestelmät henkilöstö- ja taloushallintoon 

 Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi työryhmien yksimielisen esityksen mukaisesti järjestelmät Kunnan Taitoa Oy:n maakunnan palvelun tuotantojärjestelmiksi. Järjestelmät pitää valita jo nyt, jotta toimintoja voidaan valmistella siirrettäväksi ja rakennettavaksi maakunnan palvelujen tarpeisiin. 

Henkilöstöhallinnon järjestelmät:  

  • Palkanlaskenta Personec FK ja palvelussuhdehallinta ESS7 
  • Matkanhallintajärjestelmä M2 

Taloushallinnon järjestelmät 

  • Laskujen kierrätys ja arkistointi Rondo R8 
  • Maksuliikenne Basware Banking 
  • Kirjanpito ja reskontra Maakuntamalli Raindance 
  • Kassanhallinta ja rahoitus Basware Finance 
  • Talouden suunnittelu ja raportointi Tabella 
  • Konsernilaskenta ja -tilinpäätös Basware FPM 

Järjestelmätietojen siirrossa käytetään Taitoan kehittämää integraatiopalvelua Taitoan Tietosiltaa. 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous pidetään 24.4.2018. 

 

Lisätietoja: 

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi 

Lapin muutosjohtaja Marja Perälä, p. 040 768 8752, marja.perala(at)lapinmaakunta.fi