Palaa listaukseen

Kiinteistötyöryhmä selvittää sote-tukipalveluita sähköisellä kyselyllä

Lapin sote- ja maakuntauudistuksen kiinteistöjä, toimitiloja sekä sote-tukipalveluja (kiinteistönhuolto, laitoshuolto, ravintohuolto) käsittelevä työryhmä kokoontui toisen kerran 3. toukokuuta Rovaniemellä Lapin sairaanhoitopiirillä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Markus Kannala Torniosta.

Toisessa kokouksessa työstettiin eteenpäin kiinteistöjä, toimitiloja ja sote-tukipalveluja koskeavaa työsuunnitelmaa väliaikaishallinnolle. Tavoitteena on, että työryhmä luovuttaa väliaikaishallinnolle vaiheistetun työsuunnitelman kesäkuun loppuun mennessä.

Työryhmän toisessa kokouksessa työstettiin myös sähköistä kyselyä, joka on lähtemässä uudistuksessa mukana oleviin organisaatioihin. Kyselyllä kartoitetaan kiinteistönhoidon, laitoshoidon ja ravintohuollon nykytilaa sekä näistä tukipalveluista maakunnan yhtiöön siirtyvää osuutta. Lisäksi selvitetään tulevan maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön tarpeita jatkossa. Kysely lähetetään kuntiin ja muihin organisaatioihin toukokuun aikana ja siihen on vastausaikaa toukokuun loppuun saakka.

Seuraavassa työryhmän kokouksessa 16. toukokuuta (Lapin ELY-keskuksella) teemana on väliaikaishallinnon vaiheen (1.7.2017-31.12.2018) henkilöstösuunnitelma ja erityisesti se, millaista resurssia toimitiloihin ja sote-tukipalvelujen siirtymän valmisteluun tarvitaan. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä kokoontuu päättämään väliaikaishallinnon henkilöstösuunnitelmaesityksestä 30. toukokuuta. Väliaikaishallinnon valmistelutoimielin päättää väliaikaishallinnon henkilöstöstä.

 

Lisätietoja: projektisihteeri Jaana Koskela puh. 040 630 3003