Palaa listaukseen

Ketterää toimintaa ja uusia toimintamalleja

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN TRENDEJÄ, VINKKI 1

Työelämä hakee tällä hetkellä uusia muotoja. Perinteiset teollisuusyhteiskunnan jäykät ja muurien ympäröimät organisaatiot ovat jäämässä hiljalleen junasta uusien verkostomaisesti ja avoimesti toimivien organisaatioiden saadessa yhä enemmän jalansijaa. Hierarkkiset rakenteet romuttuvat, kun digitaalisissa verkostoissa syntyy eläviä ja jatkuvasti kehittyviä ryhmiä, jotka oppivat ja innovoivat ketterämmin.

Nämä alustatalouden toimijat haastavat perinteiset toimintamallit ja luovat uudenlaista kasvua. Toiminnan ytimessä on ”itse asia”, jonka ympärille asiantuntijat organisoituvat, organisaatiorajoista ja muista rajoittavista rakenteista huolimatta. Ketterä toiminta perustuu luottamukselle, jossa ihmisille annetaan vapaus ja vastuu hyödyntää omaa asiantuntijuutta sekä organisoida omaa työtään. Samalla pystytään paremmin hyödyntämään myös ihmisten luova kapasiteetti, joka helposti valuu hukkaan perinteisesti organisoidussa työssä.

 

Aktiivista oman tulevaisuuden tekemistä

Ketteryys tarkoittaa myös ympärillä tapahtuvan muutoksen havainnointia ja omien toimintatapojen haastamista – jatkuvaa uuden oppimista. Työ ja yhteiskunta kannattaisikin nähdä kulloiseen tilanteeseen ja aikaan mukautuvana ja muotoiltavana. Tosin pelkän muutokseen reagoimisen sijaan organisaatioiden tulisi toimia ennakoivasti eli olla itse aktiivisesti tekemässä omaa tulevaisuuttaan. Tässä hetkessä tehdyt päätökset ja teot sekä myös tekemättä jättämiset vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu.

Enää ei riitä, että organisaatiot analysoivat omaa mennyttä toimintaa ja tekevät päätökset sen pohjalta. Sen sijaan on katsottava ikkunoista ulos, jossa megatrendit, trendit ja heikot signaalit vihjailevat erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista. Kaikki tarvittava tieto tulevaisuuksien hahmottamiseksi on saatavilla, mutta olennaista onkin relevantin tiedon havaitseminen ja sisäistäminen ympärillä olevasta tietotulvasta. Uusia mahdollisuuksia löytyy rajapinnoilta ja disruptioista, ei vain oman toimialan ja omien tuttujen verkostojen sisältä.

On siis uskaltauduttava astumaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle sillä siellä tapahtuu uusiutuminen. Pelkkä tieto tulevaisuuden mahdollisuuksista ei tosin riitä: Organisaatioiden on toimittava ennakointitiedon pohjalta nyt, eikä vasta sitten, kun on pakko.