Palaa listaukseen

Kerro meille: minkälainen on sinun tuleva unelmien Lapin maakuntasi?

Maakuntauudistuksen vision ja tavoitteiden rakentaminen käynnistyi. Maakuntauudistus koskettaa meitä kaikkia lappilaisia siltä osin, miten tuleva maakunta toimii ja järjestää julkiset palvelut. Näin alkuvaiheessa on tärkeä koota maakunnan visio ja Lapin omat tavoitteet uudistuksessa. Vision rakentamisvaiheessa on tärkeä luoda edellytykset sille, että jokainen voi halutessaan saada oman äänensä kuuluviin. Mitkä asiat meille lappilaiselle ovat uudistuksessa kaikista keskeisimpiä?

Maakuntauudistuksen lappilaisen vision ja tavoitteiden rakentaminen on käynnistynyt ohjausryhmälle suunnatulla kyselyllä. Siinä Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän jäsenet voivat valita tai nostaa esille heidän mielestään kaikista tärkeimpiä uudistuksen tavoitteita.

Ohjausryhmälle lähetettyyn kyselyyn on koottu valmiita vaihtoehtoja maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmässä käydyn keskustelun, sote-uudistuksen valmistelussa syntyneiden näkemysten ja valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta. Lisäksi on mahdollisuus nostaa esille muita tärkeitä asioita, joita ei ole mukana vaihtoehdoissa.

 

Ohjausryhmän kautta lappilaisten päätettäväksi

Ohjausryhmältä saatujen näkemysten kautta parannetaan kyselyä. Tämän jälkeen on henkilöstön, sidosryhmien ja kaikkien lappilaisten vuoro kantaa kortensa kekoon ota kantaa.fi –palvelun kautta. Tavoitteena on järjestää henkilöstölle lisäksi keskustelutilaisuuksia.  Sidosryhmiä ja asukkaita kuullaan myös erilaisten tilaisuuksien yhteydessä, joissa puhutaan uudistuksesta.

Keväällä ohjausryhmässä työstetään laajan osallistumisen kautta saadut näkemykset uudistuksen visioksi ja tavoitteiksi. Visio ja tavoitteet tulevat ohjaamaan maakunnan valmistelua seuraavina vuosina.

Valmistelutiiminä toivomme runsasta osallistumista vision ja tavoitteiden kehittämiseen. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa niihin perusperiaatteisiin, joiden pohjalta lähdemme uutta maakuntaa rakentamaan ja valmistelemaan. Sillä välin: Ota kantaa yleisesti maakuntauudistuksen esivalmisteluun Lapissa!