Palaa listaukseen

Katseet vähitellen kohti tulevaisuutta ja väliaikaishallintoa

Maakuntauudistuksen esivalmistelussa on ylitetty puoliväli. Tällä hetkellä vielä huomattavan osan työajasta menee nykytilaa koskevien kyselyjen ja yhteenvetoraporttien kirjoittamiseen, mutta vähitellen ajatukset ja tekeminen suuntautuu kohti valmistelun seuraavaa vaihetta ja kesää.

Nykytila on tärkeää tietoperusta tulevaa varten

Nykytilan kuvaamiseen on tarvittu satojen ihmisten työpanosta. Esivalmistelun näkökulmasta on tarpeen kiittää kaikkia teitä siitä työstä, jota olette tehneet tietojen kokoamiseksi. Pala palalta kokonaisuus on alkanut rakentua.

Välillä olemme kyllä joutuneet ottamaan myös sivuaskeleita ja tarkentamaan kertaalleen kysyttyjä tietoja uusilla kyselyillä. Näidenkin suhteen olette onneksi olleet kärsivällisiä.  Täydennykset ja yksityiskohdat voivat kuitenkin olla tärkeitä päätöksenteon hetkellä.

Mehän emme kartoita nykytilaa itsellemme, vaan tulevan maakunnan päätöksentekijöille, jotta he osaavat huomioida kaikki päätöksiin mahdollisesti vaikuttavat tekijät ja usein ne ovat juuri niitä yksityiskohtia.

Työllistävyydestä huolimatta teemme kuitenkin tärkeää työtä. Tietoperustaa tarvitaan paitsi uuden maakunnan rakentamisessa, myös tulevaisuuden kunnan uudessa asemoinnissa.

Väliaikaishallinnon roolia ja valmistelun seuraavia askelmerkkejä pohditaan huhtikuun ohjausryhmässä

Huhtikuun ohjausryhmän kokouksessa katsotaan jo valmistelun seuraavaan vaiheeseen. Konkreettisesti se tarkoittaa, että ohjausryhmä jatkaa keskustelua siitä, miten valmistelun seuraava vaihe organisoidaan. Osana tätä tulee ratkaistavaksi myös se, mikä on väliaikaisen toimielimen rooli ja tehtävät sekä kokoonpano.

Kun nykytilan kuvaukset saadaan valmiiksi ja lappilaisten asukkaiden sekä sidosryhmien näkemykset siitä, minkälaista maakuntaa Lappiin haluamme rakentaa, käynnistyy vähitellen maakunnallisten palvelujen järjestämisen suunnittelu. Tähän liittyen ohjausryhmä ottaa kantaa myös siihen, miten valmistelua eri palveluiden ja tehtävien viemiseksi uuteen maakuntaan jatketaan.

 

Tukipalveluja koskevat työryhmät perustettu ja ne käynnistävät omaa toimintaansa

Helmikuun ohjausryhmän kokouksessa päätettiin perustaa ICT työryhmän lisäksi neljä muuta työryhmää. Perustettavat työryhmät ovat talous- ja yleishallinto, henkilöstön siirto ja palkkahallinto, kiinteistöt, toimitilat ja sote-tukipalvelut (ateria, kuljetus ja siivouspalvelut) sekä viestinnän ryhmät.

Työryhmien työskentely käynnistyy kevään aikana. Ryhmät laativat nykytilan kuvausten pohjalta toimintasuunnitelmaa ja aikataulutusta toimenpiteille, joilla mahdollistetaan mahdollisimman häiriötön siirtymä uuteen maakuntaan.

 

Henkilöstöllä vahva edustus henkilöstön siirtoa valmistelevassa työryhmässä

Perustettuihin työryhmiin on nimetty eri alojen asiantuntijoita uudistuksessa mukana olevista organisaatioista. Näin turvataan, että valmistelua tehdään riittävän laaja-alaisesti eri organisaatioiden ja niiden henkilöstön kanssa.

Henkilöstön siirtoa valmistelevassa työryhmässä henkilöstöjärjestöillä on keskeinen rooli. Ryhmässä on yhteensä kahdeksan eri henkilöstöjärjestön edustajaa. Näin turvataan riittävä tiedon kulku ja henkilöstöjärjestöjen mukana olo erityisesti henkilöstön asemaa koskevassa valmistelussa.

 

Esivalmistelua hyvässä tehemä yhessä – hengessä

Esivalmistelu etenee pääosin syksyn työsuunnitelman mukaisesti. Siihen toki tuo lisämaustetta erilaiset yllättävät ja nopeat tietopyynnöt ja kyselyt. Myös valtakunnalliseen tiekarttaan ilmestyy kaiken aikaa uusia tehtäviä, jotka edellytetään otettavan osaksi maakuntien valmistelua. Näiden tehtävien kanssa taiteilemme parhaan kykymme mukaan.

Työ on hyvin mielenkiintoista ja antoisaa. On ollut upeaa todeta, kuinka hyvät edellytykset meillä on yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Asioita viedään yhdessä tuumin eteenpäin, mainiolla lappilaisella tehemä yhessä- asenteella. Se on ollut keskeinen voimavara ja mahdollistanut pysymisen suunnitelluissa aikatauluissa. Vilpitön kiitos kaikille teille, jotka monin eri tavoin olette auttaneet meitä työssämme.

Tällaisin ajatuksin suuntaamme matkaamme kohti kevättä.