Palaa listaukseen

Kasvupalvelu kiinnostaa yrityspalvelutoimijoita

Lapin ELY-keskus järjesti seudullisten yrityspalveluiden toimijoille 12. tammikuuta 2017 tilaisuuden, jossa esiteltiin kasvupalvelu-uudistusta ja keskusteltiin sen vaikutuksista Lapissa. Mukana oli yli 70 osallistujaa muun muassa kunnista, elinkeinoyhtiöistä, Finnverasta, säätiöistä, ProAgriasta ja muista sidosryhmistä sekä ELY-keskuksen ja TE-toimistojen yrityspalveluasiantuntijoita.

Keskustelussa nousi esille kuntien ja elinkeinoyhtiöiden rooli

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelua vetävä Marja Perälä kertoi tilaisuuden aluksi maakuntauudistuksesta ja sen kytkeytymisestä kasvupalveluun. Lapin ELYn ylijohtaja Pirkko Saarela avasi kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteita ja sisältöjä. Keskustelussa nousi esille mm. kuntien ja elinkeinoyhtiöiden rooli, kuntien elinvoimatehtävät ja palvelumarkkinoiden syntyminen.

Keskustelun perusteella Lapissa on hyvät edellytykset tuottaa uudistettavia palveluita: palveluiden yhteen sovitus ja eri rahoitusvälineiden integraatio toimivat nykyisinkin hyvin, samoin kuin seudullisten yrityspalvelutoimijoiden verkosto.

”Totesimme yhdessä, että kasvupalveluita koskevan lain sisältöön on tärkeä vaikuttaa, kun laki tulee lausunnolle helmi-maaliskuun vaihteessa. Sovimme, että ELY-keskus järjestää vuoden mittaan lisää keskustelutilaisuuksia”, kertoi strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELYltä.  

Mitkä kasvupalvelut?

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan uudistusta kasvupalveluista, joilla tuetaan elinkeinoelämän ja yritysten kasvuedellytyksiä, hoidetaan työnvälitystä, edistetään työnhakijoiden työllistymistä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä. Kasvupalvelut yhdistävät ja uudistavat nykyiset ELY-keskuksen ja TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut.

Tulevaisuuden kasvupalvelut

Kuva: TEM

 
Palvelut tuotetaan monituottajamallilla eli niitä voivat tuottaa yksityiset tai julkisomisteiset yhtiöt ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakkaina ovat yritykset ja muut elinkeinoelämän toimijat sekä työnhakijat ja työnantajat ja he voivat valita palveluiden tuottajan.

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103, tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Ylijohtaja Pirkko Saarela, puh. 0295 037 122, pirkko.saarela(at)ely-keskus.fi