Palaa listaukseen

Hyvinvointia tehdään yhdessä

Rovaniemelle kokoontui noin 70 ihmisen joukko työstämään Lapin hyvinvointiohjelman visiota ja painopisteitä 31.10.2018. Tärkeäksi teemaksi nousi yhdessä tekeminen.  

Hyvinvointikertomuksen visiointiin osallistuneiden näkemyksiä lappilaisen hyvinvoinnin haasteista ja hyvinvoivan lappilaisen piirteistä.

Vasemmalla puolella osallistujien näkemyksiä lappilaisen hyvinvoinnin haasteista. Oikealla puolella osallistujien näkemyksiä tulevaisuuden hyvinvoivan lappilaisen ihmisen piirteistä.

”Hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia ja on äärimmäisen laaja-alainen asia. Tärkeää olisi, että yhteistä visiota lappilaisesta hyvinvoinnista olisi rakentamassa paljon erilaisia toimijoita ja ihmisiä”, pohtii Lapin liiton verkostojohtaja Marko Palmgren.  

 

Monipuolista keskustelua 

Päivän aikana luonnosteltiin hyvinvointiohjelman visioita ja painopisteitä työpajoissa eri ikäryhmien näkökulmista. Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen työstäminen jatkuu luonnosten pohjalta yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Työpajojen keskustelu koettiin monipuolisena, idearikkaana ja hyödyllisenä.  

Työpajatyöskentelyllä oli myös kansainvälisiä katsojia, sillä ryhmä japanilaisia oli tutustumassa suomalaiseen dialogiin. Japanilaiset kiinnittivät huomiota erityisesti tasa-arvoiseen keskusteluun: työryhmissä kaikkien annettiin puhua ja kaikkia kuunneltiin. 

  

Kunnat ja kuntalaiset tärkeässä roolissa 

Hyte-kyselyn ja kuntavierailujen perusteella kuntalaiset haluavat olla mukana hyvinvointiohjelman suunnittelussa. Lapin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun sote-yhdyspintojen suunnittelija Mirja Kangas kertookin, että kuntalaiset ovat toivoneet avointa, tasavertaista ja vuorovaikutuksellista keskustelua niin kuntalaisten kuin kunnan päättäjienkin välille.  

Myös kuntien rooli on merkittävä.  

”Kuntien aktivoituminen on ensisijaisen tärkeää. Kuntien pitäisi huolehtia hyvinvointijohtamisesta ja laittaa hyte-työn rakenteet kuntoon. Tärkeää olisi myös, että kunnat tekisivät laajat hyvinvointikertomukset sekä vuosittaiset raportit ja liittäisivät ne talouden vuosittaiseen suunnitteluun”, kertoo Lapin aluehallintoviraston ylitarkastaja Sanna Ylitalo. 

  

Tämän hetken huolia ja tulevaisuuden näkymiä 

Työpajatapahtuman osallistujilta kysyttiin, millaiset asiat heitä mietityttävät lappilaisten hyvinvoinnissa tällä hetkellä. Suurimmiksi huolenaiheiksi nousivat ikääntyminen, alueelliset erot, syrjäytyminen ja osaaminen. Osallistujilta kysyttiin myös, millainen tulevaisuuden hyvinvoiva lappilainen on. Erityisesti onnellisuus, aktiivisuus ja välittävyys nousivat esiin vastauksissa. 

Tulevaisuus Lapista – ennakointi uudessa maakunnassa -hankkeen Antti Rajala ja Hanna-Leena Pesonen tarjosivat osallistujille kurkistuksen tulevaisuuteen. Uusi teknologia, kuten hyvinvointirobotiikka, voi tarjota kustannustehokkaampia ja hyvinvointia parantavia ratkaisuja. Toisaalta tulevaisuudessa on myös hyvinvointia uhkaavia tekijöitä kuten kestävyyskriisi. 

 

Lisätietoja: 

Verkostojohtaja Marko Palmgren
marko.palmgren(at)lapinliitto.fi
p. 040 660 2103

Sote-yhdysopintojen suunnittelija Mirja Kangas
mirja.kangas(at)lapinmaakunta.fi
p. 040 660 9720