Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmistelevassa työryhmässä keskusteltiin konsernirakenteesta ja HR-käsikirjan valmistelusta

Toukokuussa kokoontunut Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä keskusteli mm. konsernirakenteesta, henkilöstöä koskevaan tiedonkeruuseen liittyvästä yt-menettelystä sekä HR-käsikirjan valmistelusta.

Jouko Luukkonen esitteli konsernirakenteen valmistelutyötä. Poliittisille piireille on esitetty kysymyksiä heidän näkemyksistään mm. poliittisista toimielimistä ja päätöksenteosta. Konsernirakenteen osalta on pohdittu myös järjestäjä- ja tuottajaorganisaatioiden vaihtoehtoja.

Muutosjohtaja Marja Perälä esitteli maakuntavalmistelun tämänhetkiset keskiössä olevat asiat: konsernirakenteen valmistelu, muutosvaiheen strategia (Lappi sopimus toimii pohjana) sekä järjestämisen kokonaisuuden pohdinta. Järjestämisen osalta vastuuvalmistelijoista on koottu pienempi porukka, joka miettii järjestämisen kokonaisuutta; tehdään swot-analyysi ja riskianalyysi. Tavoitteena on tehdä yhteenveto, mitkä ovat väestön tarpeet ja siltä pohjalta, miten palvelut tulevaisuudessa järjestetään. Laajemmin linjattavat asiat nostetaan väliaikaisen valmistelutoimielimeen, koordinaatioryhmään ja myös poliittiseen keskusteluun.

Henkilöstöä koskeva tiedonkeruun määräaika koskien tukipalveluita ja henkilöstökäytäntöjä loppuu toukokuun lopussa. Tässä vaiheessa ei kerätä yksilöityjä henkilötietoja. Maakunnan perustamisen aikoihin lähetetään koko maakuntaan siirtyvää henkilöstöä koskeva kysely, johon tiedot kerätään yksilöitynä henkilöittäin. Tähän liittyen tulee luovuttavissa organisaatioissa käydä yt-menettely, johon liittyvän materiaalin valmistelua tehdään yhteistyössä maakuntien suunnittelussa henkilöstöasioista vastaavien kanssa. Maakunnan aloittamiseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn osalta on valmistelussa kuntapuolelle yhtenäiset menettelytavat ja aikataulut.

Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyhteistyön valmistelu etenee Kunnan Taitoa Oy:n kanssa. Valmistelua varten on perustettu työryhmiä, joiden työskentely on käynnistymässä.

Edellisessä kokouksessa esitettyyn työryhmän huoleen henkilöstöasioiden valmisteluresurssin niukkuudesta on vastattu ja henkilöstön asioiden valmisteluun rekrytoitavan työntekijän paikka on ollut auki. Hakemuksia paikkaan tuli viisi ja haastattelut suoritetaan kesäkuun alkupuolella.

HR-käsikirjan valmistelu on käynnistynyt, käsikirjan sisältöä aletaan työstää pienellä alatyöryhmällä.