Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmistelevassa työryhmässä keskusteltiin henkilöstöasioiden jatkovalmistelusta ja yhteistoimintamenettelystä

Huhtikuussa kokoontunut Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä keskustelu henkilöstöä koskevasta tiedonkeruusta, henkilöstön osaamisen kartoittamisesta, yhteistoimintamenettelystä sekä HR-käsikirjan valmistelusta.

Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyhtiön toiminnan ja palveluyhteistyön valmistelun osalta on tehty suunnitelmaa ja aikataulutusta työskentelyn aloittamisesta. Henkilöstöä koskien valmistelutyö kohdistuu palkanlaskentaan ja matkanhallintaan liittyviin prosesseihin.

Henkilöstöä koskeva tiedonkeruu tukipalveluiden ja henkilöstökäytäntöjen osalta on lähtenyt organisaatioihin vastattavaksi. Tässä vaiheessa ei kerätä yksilöityjä henkilötietoja. Maakunnan perustamisen aikoihin lähetetään koko maakuntaan siirtyvää henkilöstöä koskeva kysely, johon tiedot kerätään yksilöitynä henkilöittäin.

Maakuntavalmistelun henkilöstöasioiden suunnittelija Soili Vesterinen esitteli liikkeen luovutuksen periaatteista tehtyä Power point-esitystä. Työryhmässä sovittiin, että esitys lisätään maakunnan internet-sivuille. Maakunnan aloittamiseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn osalta on valmistelussa kuntapuolella yhtenäiset menettelytavat ja aikataulut.

Edellisessä kokouksessa esitettyyn työryhmän huoleen henkilöstöasioiden valmisteluresurssin niukkuudesta on vastattu ja henkilöstön asioiden valmisteluun voidaan palkata työntekijä. Hakuaika on 30.4.2018 mennessä. Työryhmä keskusteli myös resurssitarpeesta jatkossa. Todettiin, että tarve konkretisoituu, kun päätökset maakuntien perustamisesta on tehty. Suurin resurssitarve tullee kohdistumaan osaamisen kartoittamiseen ja palkkausasioihin. Työryhmä kävi keskustelua osaamiskartoituksen toteuttamisesta ja pohti myös, miten maakuntaan saadaan jatkossa rekrytoitua ja koulutettua henkilökuntaa.

Muutosjohtaja Marja Perälä esitteli väliaikaisen valmistelutoimielimen tekemät päätökset maaliskuussa pidetyissä kokouksissa sekä valmistelussa olevat asiat, kuten brändi ja konsernirakenteen valmistelu. Työryhmä keskusteli, miten henkilöstön näkemykset saataisiin kuulluksi maakunnan ja siihen liittyvien henkilöstöasioiden valmistelussa.