Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmistelevassa työryhmässä käytiin läpi talous- ja henkilöstöhallinnon loppuraportit ja pohdittiin muutostukea jäsenorganisaatioille

Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä kävi läpi kokouksessaan perjantaina 9. marraskuuta juuri valmistuneet talous- ja henkilöstöhallinnon loppuraportit.

Raportit koskivat palkanlaskentaa, taloushallintoa ja matkojen hallinta, niiden prosesseja, nykytilaa ja kehitysehdotuksia tulevaisuuteen. Lisäksi keskusteltiin luottamusmiesten kahveilta nousseesta konkreettisen muutostuen tarpeesta jäsenorganisaatioille. Todettiin, että maakuntauudistuksen tämänhetkinen tila ei vielä mahdollista yksityiskohtaisten vastausten, ohjeiden ja käytännön muutostuen antamista. Asiassa ei ryhdytä vielä toimenpiteisiin, mutta tähän tullaan palaamaan myöhemmin valmistelun edetessä.

Maakuntavalmistelun ajankohtaisesta tilanteesta käytiin läpi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukset. Lokakuun kokouksesta keskusteluun nousi asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen, organisaatioiden kiinnostuksen kartoittaminen jatkovalmisteluun yhteistyössä valmistelijoiden kanssa sekä II valmisteluvaiheen ja liikelaitoksen suunnittelun käynnistäminen. Marraskuun kokouksen esityslistalla on mm. maakunnan muutoskustannukset, yhteisen tilannekeskuksen suunnittelu, valmisteluhenkilöstön työsuhteiden jatkaminen sekä Keski-Suomen konsortioon liittyminen koskien yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa.

Seuraavan kerran Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä kokoontuu joulukuun 10. päivä.