Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmistelevassa työryhmässä käsiteltiin maakuntakyselyn tuloksia ja syksyn toimintasuunnitelmaa

Ensimmäistä kertaa tälle syksylle kokoontunut Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä kävi läpi henkilöstösuunnittelija Soili Vesterisen toteuttaman maakuntakyselyn tuloksia ja mietti miten edetä muun henkilöstötiedon keräämisen osalta. Kokous järjestettiin 20. elokuuta 2018.

Maakuntakyselyn tuloksista nousi esille mm. että paikallisia sopimuksia on runsaasti ja yhteensovittamista sekä sopimuksissa ja käytännöissä on paljon. Keskustelua herätti myös työntekijöiden liikkuminen eri toimipaikkojen välillä ja keikkatyön tekeminen.

Kokouksessa käytiin läpi myös maakuntavalmistelun tämänhetkinen tilanne. Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä kesäkuussa keskusteltiin mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäskenaarioista, tulevan maakunnan konsernirakenteesta sekä väliaikaishallintoon palkattavien henkilöiden tehtävän vaativuuden arvioinnista. Valtakunnallisen aikataulun muuttumisen vaikutukset alueelliseen valmisteluun olivat toimielimen tulevan kokouksen esityslistalla.

Henkilöstöasioiden valmisteluresurssi on kesän aikana täydentynyt uudella työntekijällä. Avoinna olleeseen paikkaan haastattelut suoritettiin kesäkuun alussa ja elokuun alussa henkilöstöassistentin tehtävässä on aloittanut Jatta Kaivosoja.

Kesän jälkeen työskentely on alkanut väliaikaishallinnon työn vaativuuden arvioinnin suunnittelulla sekä osaamisen kartoittamisprosessin suunnittelulla.  Lisäksi henkilöstökäsikirjan valmisteluun muodostettu alatyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran ja käsikirjan työstö on päästy aloittamaan. Pikapuoliin alkaa myös työsuojeluun liittyviin asioihin keskittyvän alatyöryhmän työskentely.

Lisätietoja:

SOILI VESTERINEN

Henkilöstön siirtoon liittyvien asioiden suunnittelija

soili.vesterinen(at)lapinmaakunta.fi

040 660 3124