Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmistelevassa työryhmässä jatkettiin keskusteluja konsernirakenteesta

Kesäkuussa kokoontunut Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä keskusteli mm. konsernirakenteesta, henkilöstöä koskevaan tiedonkeruuseen liittyvästä yt-menettelystä sekä HR-käsikirjan valmistelusta.

 

Muutosjohtaja Marja Perälä esitteli Vatessa 8.6.2018 käsiteltäviä asioita, joita ovat mm. konsernirakenne, vaikuttamistoimielinten nimeäminen sekä ICT-henkilöstön rekrytointi.

Jouko Luukkonen esitteli konsernirakenteen valmistelutyön etenemistä ja mm. hahmotelmaa kokonaisorganisaatiosta ja liikelaitosorganisaatiosta. Pakollisten toimielinten lisäksi tulisi 2 lautakuntaa. Esiteltiin toimielinten päätösvaltaa koskevaa hahmotusta. Ajatuksena on, että olisi 2 toimialaa: peruspalvelutoimiala ja aluekehitystoimiala. Käytiin läpi organisaatiokaavion rakennetta ja siellä eri yksikköjen toimintoja. Henkilöstötyöryhmä kiinnitti huomiota, miten voidaan toteuttaa yhteistoimintalain mukainen yt-toiminta uudessa organisaatiossa.

Henkilöstöä koskeva tiedonkeruun määräaika koskien tukipalveluita ja henkilöstökäytäntöjä loppui toukokuun lopussa. Vastaukset on saatu 15 organisaatiolta. Osa organisaatioista on pyytänyt lisäaikaa. Alustavia tuloksia selostettiin kokouksessa. Organisaatioilla on monessakin henkilöstökäytäntöasiassa toisistaan eroavia käytäntöjä.

Henkilöstön asioiden valmisteluun rekrytoitavan työntekijän rekrytointiprosessi on edennyt niin, että haastattelut on suoritettu 6.6.2018.

HR-käsikirjan valmistelu on käynnistynyt, pienryhmälle on sovittu ensimmäinen kokousaika elokuulle.