Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmistelevassa työryhmässä esillä osaamiskartoitus ja työsuojelun nykytilan selvitys

Osaamiskartoitus on alkuvaiheessa, eikä tässä vaiheessa ole tarvetta yksityiskohtaiselle kartoitusta tekevälle järjestelmälle. Sen sijaan työsuojelun nykytilaa selvittävä kysely on lähdössä jäsenorganisaatioihin.

Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä keskusteli kokouksessaan maanantaina 22. lokakuuta henkilöstöviestintäkyselystä, henkilöstövastaavien tiedotteesta sekä osaamiskartoituksen toteuttamisesta. Osaamiskartoituksen todettiin olevan vielä hyvin alkuvaiheessa, eikä akuuttia tarvetta yksityiskohtaisemmalle kartoitusta tekevälle järjestelmälle vielä tässä vaiheessa ole.

Työsuojelutyöryhmä on aloittanut toimintansa Lasse Kylénin johdolla ja jäsenorganisaatioihin on lähdössä työsuojelun nykytilaa kartoittava kysely. Kyselyn tuloksia kuullaan joulukuun kokouksessa. Luottamusmiesten kahveilta esiin noussut toive konkreettisesta muutostukipaketista, -ohjeistuksesta päätettiin ottaa valmisteluun.

Maakuntavalmistelun ajankohtaisesta tilanteesta käytiin läpi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukset. Syyskuun kokouksesta keskusteluun nousi yhteinen ICT-toimija, koetalousarvio ja valmisteluhenkilöstön palkkauksen periaatteet sekä työn vaativuuden arviointi. Tulevassa kokouksessa painopiste on maakuntakonsernin rakenteessa sekä sen valmistelun etenemisessä. Muita maakunnan kokonaisvalmisteluun liittyviä asioita olivat valmistelun kokonaisaikataulu ja eteneminen sekä tieto siitä, että pohjoisten maakuntien yhteistyö on saatu vireille.

Seuraavan kerran Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä kokoontuu marraskuun 9. päivä.