Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä loi katseen tulevaan

Maanantaina 17. päivä syyskuuta kokoontunut Lapin maakunta- ja sotevalmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä kävi läpi loppuvuoden aikataulusuunnitelmaa ja työn etenemistä. Osaamiskartoituksen toteuttamisen todettiin etenevän pikkuhiljaa ja väliaikaishallintoon palkattavien henkilöiden työn vaativuuden arviointimalli on valmis esiteltäväksi eteenpäin.

Muita käsiteltäviä asioita oli jo alkusyksystä toteutettava henkilöstöviestintäkysely sekä työsuojelukartoitus, jota lähdetään työstämään omalla pienryhmällä.

Maakuntavalmistelun tämän hetkisestä tilanteesta käytiin läpi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukset. Edellisessä kokouksessa keskusteltiin konsernirakenteen lisäksi valmistelun henkilöstörakenteesta, jossa osa-aikaisia työntekijöitä pyritään täysaikaistamaan. Lisäksi listalla olivat mm. työsuunnitelmat turvallisuuden ja varautumisen sekä luonnonvarojen ja ympäristön valmisteluryhmiltä. Tulevassa kokouksessa tullaan käsittelemään isoja kokonaisuuksia, kuten maakuntahallinnon tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon järjestäminen ja koetalousarvio.

Muistio 17.09.2018