Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä keskusteli käynnistyvästä tiedonkeruusta ja tarpeesta osaamiskartoitukselle

Maaliskuussa kokoontunut Lapin maakunta- ja sote-valmistelun henkilöstön siirtoja valmisteleva työryhmä keskusteli muun muassa keväällä toteutettavasta tiedonkeruusta, henkilöstöhallinnon järjestelmistä sekä maakunnan osaamiskartoituksesta.

Lapin maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon kumppaniksi valitun Kunnan Taitoa Oy:n kanssa on aloitettu keskustelut siirtoprojektista. Tässä vaiheessa Taitoa on esittänyt pyynnön tehdä päätöksiä valittavista järjestelmistä. Yleis- ja taloushallinnon työryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan helmikuussa ja esittää ensisijaisesti valittaviksi järjestelmiksi palkkahallinnossa Personec F:ää ja matkahallinnassa M2-järjestelmää, ja henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä kannattaa näitä ehdotuksia. Erityisesti palkkahallinnon siirtoprojekti on kriittinen tekijä koko uudistuksessa, painottaa työryhmä. Siirtoprojektiin on varattava aikaa ja resursseja.

Maakuntavalmistelun henkilöstöasioiden suunnittelija Soili Vesterinen esitteli kokouksessa pian liikkeelle lähtevää tiedonkeruuta, jonka osana on sähköinen kysely nykyisistä henkilöstöhallinnon volyymeistä: muun muassa henkilöstön määrästä, palkkasummasta ja paikallisten sopimusten määrästä. Sähköinen kysely lähtee kaikkiin uudistuksessa mukana oleviin organisaatioihin ja siinä on vastausaikaa toukokuun loppuun saakka. Kesällä tiedot kootaan yhteen väliaikaishallinnolle ja maakunnan perustamisvaiheeseen.

Työryhmä esitti huolensa Lapin maakuntauudistuksen henkilöstöasioiden valmisteluresurssista. Olemassa olevan ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen kartoitukselle tarvittaisiin pikaisesti henkilöresurssia. Nykyiset organisaatiot ovat tiiviisti kiinni arjen palvelutuotannossa, eikä laajaa osaamisen kartoitusta voi tehdä nk. oman toimen ohella, vaan työryhmä toivoisi kartoitukseen resurssia, joka voi keskittyä selvitykseen. Asiaa esitetään muutosjohdon kautta väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, joka johtaa ja koordinoi uudistusta Lapissa. Osaamisen kartoituksella muodostetaan kokonaiskuva siitä, millaista osaamista toisaalta tulevalla maakunnan ja toisaalta kuntien henkilöstöllä on, ja kun maakuntavaltuusto tekee päätöksiä maakunnan johtamisjärjestelmästä ja konsernirakenteesta, voidaan hahmottaa mitä osaamisvajeita organisaatioilla on ja ennakoida niihin esimerkiksi koulutuksella.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Timo Tammilehto.

Henkilöstön siirtoa valmistelevan työryhmän kokoonpano on vahvistettu väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 9.1.2018:

Timo Tammilehto (LSHP), puheenjohtaja

Soili Vesterinen, esittelijä

Jaana Koskela, sihteeri

Antti Mulari (Itä-Lapin kunnat)

Jani Koskela (Länsi-Pohjan kunnat + Ylitornio)

Katja Aikio (Pohjois-Lapin kunnat)

Mauri Mikkola (Rovaseutu)

Sari Eero (Tunturi-Lapin kunnat + Pello)

Seija Hiltuinen (JUKO)

Pia Vittaniemi (JUKO)

Antti Väänänen (JUKO)

Reijo Huhtala (SPAL)

Katja Juopperi (Super)

Seija Jäntti (Jyty)

Tuulikki Kaarlejärvi (Pardia)

Satu-Sirpa Koskinen (Tehy)

Terhi Heikkilä (JHL)

Leena Mantere (Lapin liitto)

Jukka Rusanen (Lapin ELY)

Anita Lammassaari (Kolpene)

Asiantuntijat: Pertti Hemminki (vate), Marja Perälä (muutosjohtaja)

 

Lisätietoja

puheenjohtaja Timo Tammilehto timo.tammilehto@lshp.fi

henkilöstöasioiden valmistelija Soili Vesterinen soili.vesterinen@lapinmaakunta.fi