Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä aloitti työskentelynsä

Maakunta- ja soteuudistuksen yhteinen alueellinen henkilöstön siirtoa ja palkkahallintoa valmistelevan työryhmän toiminta käynnistyi Rovaniemellä 7.4.2017 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Työryhmän tavoitteena henkilöstön sujuva siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen.

 

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin henkilöstöjohtaja Soili Vesterinen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä ja varapuheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja Timo Tammilehto Lapin sairaanhoitopiiristä. Työryhmän sihteerinä toimii Marja Perälä maakuntauudistuksen esivalmistelusta.

Henkilöstön siirtoa- ja palkkahallintoa valmistelevan työryhmän tavoitteena on laatia työsuunnitelma siitä, miten henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan tapahtuu käytännössä. Työryhmän tehtävänä on määritellä tarvittavat toimenpiteet ja aikataulutus.

Omalle työskentelylleen työryhmä asetti tavoitteeksi, että suunnitelmasta saadaan sellainen, joka mahdollistaa henkilöstölle mahdollisimman häiriöttömän siirtymän uuteen maakuntaan ja uuden työantajan palvelukseen. Keskeinen osa tätä on, että palkat saadaan maksuun ja henkilöstöä koskevat asiat hoituvat siirtymävaiheessa.

Työryhmä luovuttaa suunnitelman, jolla päästään asetettuun tavoitteeseen häiriöttömästä siirtymästä, väliaikaishallinnolle kesäkuussa 2017.

Työryhmän seuraavat kokoukset pidetään 26.4., 4.5. ja 30.5.2017. Työryhmä julkaisee kokouksistaan pöytäkirjat www.lapinmaakunta.fi/asiakirjat -verkkosivulla sekä erillisen tiedotteen www.lapinmaakunta.fi –sivun uutisissa työn etenemisestä.

Työryhmään on nimettyinä edustajat henkilöstöjärjestöistä sekä uudistuksessa mukana olevista organisaatioista.  

Työryhmässä ovat mukana:

Työryhmässä ovat mukana:

Varsinaisina jäseninä

 

Varajäseninä

Terhi Suoraniemi

JHL

Lea Maununiemi

Seija Jäntti

Jyty

Ulla Rouvinen

Satu-Sirpa Koskinen

Tehy

Esa Rusanen

Katja Juopperi

Super

Piiju Leppänen

Seija Hiltunen

JUKO

Sini-Sisko Kilpeläinen

Piia Vittaniemi

JUKO

Antti Väänänen

Reijo Huhtala

SPAL

Jyrki Savolainen

Timo Satomaa

Pardia

 

Ville Urponen

Rovaniemen kaupunki

 

Antti Mulari

Savukosken kunta

 

Sari Eero

Pello

 

Leena Mantere

Lapin liitto

Aino Poikajärvi

Minna Rautionaho

Lapin Pelastuslaitos

 

Timo Tammilehto

Lapin sairaanhoitopiiri

 

Soili Vesterinen

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

 

Jukka Rusanen

KEHA-keskus (ELY ja TE-toimisto)

 
     

Asiantuntijajäseninä

   

Marja Perälä

Maakuntauudistuksen esivalmistelu

Jussi Päkkilä

Rovaniemen kaupunki

 

 

Kokouksista lisäksi tiedotetaan Kolpeneen erityishuoltopiiriä (Anita Lammassaari) ja Lapin aluehallintovirastoa (Kaisa Post).

 

Lisätietoja:

Soili Vesterinen

soili.vesterinen(at)lpshp.fi

puheenjohtaja

 

Marja Perälä puh. 040 768 8752

marja.perala(at)lapinliitto.fi

sihteeri