Palaa listaukseen

Henkilöstön siirtoa koskeva työsuunnitelma saatiin valmiiksi

Lapin maakuntauudistuksen henkilöstön siirtoa valmisteleva työryhmä työsti henkilöstön siirtoa koskevan työsuunnitelman valmiiksi ja luovutuskuntoon väliaikaishallinnolle Rovaniemellä 30. toukokuuta 2017 pitämässään kokouksessa. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi ohjausryhmälle valmisteltu väliaikaishallinnon vaiheen henkilöstösuunnitelma ja esitys rekrytointien periaatteista.

Työryhmä on kokouksissaan työstänyt alustavaa työsuunnitelmaa väliaikaishallinnon vaiheeseen toimenpiteistä, joita tarvitaan henkilöstön hallitun siirtymisen varmistamiseksi maakuntaan. Suunnitelmaan sisältyy myös työryhmän näkemyksiä asioista, joita toivotaan huomioitavan maakunnan henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa rakennettaessa. 

Lisäksi raporttiin on kirjoitettu auki keskeisiä periaatteita, joiden pohjalta henkilöstö siirtyy uuteen maakuntaan. Myös käsitteiden määrittämiselle on nähty olevan tarpeita huomioiden, että henkilöstö tulee maakuntaan erilaisista organisaatioista, joiden työ- ja virkaehtosopimuksissa, palkkausjärjestelmissä ja henkilöstöasioihin liittyvissä käytännöissä on eroavaisuuksia.

Työryhmä luovuttaa alustavan raporttinsa väliaikaishallinnolle ja se tullaan myös julkaisemaan lapinmaakunta.fi –sivustolla. Raportti täydentyy ja tarkentuu alueellisen valmistelun edetessä ja valtakunnallisten ratkaisujen valmistuessa.

 

Maakunnan hyvä henkilöstöasioiden valmistelu on investointi tulevaisuuteen

Työryhmä korosti henkilöstön keskeistä roolia uudistuksen toteutuksessa. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen siirtymävaiheessa sekä laadukas maakunnan henkilöstöasioiden valmistelu nähtiin tärkeänä investointina tulevaisuuteen. 

Väliaikaishallinnon vaiheen henkilöstösuunnitelmassa toivotaan huomioitavan, että valmisteluun turvataan riittävät henkilöstöresurssit. Lisäksi nähtiin tärkeäksi, että valmisteluun rekrytoitavat henkilöt ovat ammattitaitoisia ja sitoutuneita rakentamaan maakuntaa, jossa henkilöstö kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, voi hyvin ja viihtyy työssään. 

Myös myönteisen ilmapiirin ylläpitäminen osana valmistelua nähtiin tärkeäksi.

 

Rekrytoinnin periaatteille annettiin myönteistä palautetta

Kokouksessa esiteltiin ohjausryhmälle valmisteltu esitys väliaikaishallinnon vaiheeseen palkattavasta henkilöstöstä sekä rekrytointiperiaatteista. 

Ensi vaiheessa valmisteluun voidaan palkata muutosjohtaja sekä 10 – 12 henkilöä Lapille kohdennetulla määrärahalla. Valmistelun resursointia vahvistetaan myöhemmin, jos lisäbudjetin kautta n valmisteluun saadaan lisää rahaa.

Rekrytoinnin periaatteiden osalta tunnistettiin, että työryhmän antamat evästykset olivat hyvin huomioitu.

 

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja  

Soili Vesterinen  

soili.vesterinen(at)lpshp.fi

 

Työryhmän sihteeri 

Marja Perälä

marja.perala(at)lapinliitto.fi