Palaa listaukseen

Hämmennystä ja mahdollisuuksia uuden äärellä

Sote tulee, oletko valmis? Sote-uudistusta on tehty Suomessa jo monen hallituskauden ajan. Nyt näyttää siltä, että vaiherikas uudistus saadaan kuluvana vuonna – ei maaliin - mutta alkuun. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi uudistuksessa mullistetaan julkisen hallinnon rakenteet, kun valtion ja kuntien väliin tulee uusi taso, maakunta.

Uudistuksen tavoitteet ja painotukset sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta ovat eläneet hallituskausien vaihtuessa ja poliittisten voimasuhteiden muuttuessa. On tavoiteltu sosiaali- ja terveydenhuollon liittoa, peruspalveluiden vahvistumista, asiakaslähtöisempiä palveluita, kustannussäästöjä, monituottajamallia, yhdenvertaisia palveluita, valinnanvapautta, vahvoja harteita, digiloikkaa, eriarvoisuuden vähentämistä ja niin edelleen.  Poliittiset intressit ovat menneet keinoja valittaessa välillä asiantuntemuksen edelle, keinot ja tavoitteet toisinaan suloisesti sekaisin.

 

Yhteistyötä on harjoiteltu Lapin yhteisissä hankkeissa

Lapissa uudistuksen vaiheita on seurattu tiiviisti ja pyritty pysymään kärryillä kulloisestakin valmistelun vaiheesta sekä uskottu milloin enemmän milloin vähemmän uudistuksen etenemiseen. Kahden sairaanhoitopiirin maakunnassa ei ole ollut yhtä luontevaa keskuskaupunkia tai kuntayhtymää, joka olisi ottanut vetovastuuta vapaaehtoisesta muutoksesta ja rakenteiden suhteen on oltu pitkään odottavalla kannalla. Kunnat ovat tottuneet pärjäämään itse. Onkin pakko tunnustaa, että edelläkävijämaakuntiin verrattuna lähdemme tässä mielessä takamatkalta. Positiivisesti ajateltuna turhaa työtä on vältetty ja organisaatiot ovat itse kukin keskittyneet organisaatiomuutosten sijaan toiminnan kehittämiseen ja sote-kuntoon treenaamiseen.

Maakunnan alueella on vahvaa osaamista tiedolla johtamiseen, asiakasosallisuuteen, etä- ja digipalveluihin. Palveluita on muokattu avopainotteisemmiksi, uusia toimintamalleja on otettu käyttöön, monituottajamalli ja palvelusetelit ovat jo nyt arkipäivää. Palveluiden sisältöjen suhteen ollaankin hyvin ajan hermolla ja tietoisia toimialan kehityksestä. Yhteistyötä on harjoiteltu Lapin yhteisissä hankkeissa sekä sairaanhoitopiirikohtaisissa järjestämissuunnitelmissa. Myös sote-valmistelun aiemmissa vaiheissa ja kärkihankkeissa on tehty paljon ja loistavaa työtä.

 

Sote-uudistuksella saadaan lappilaisten palvelut turvattua

Tosiasia on, että muutos on nyt meillä Lapissakin paitsi pakollinen myös välttämätön.  Palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen tarvitaan leveämmät hartiat muun muassa siksi, että digiloikkaan tarvittavat investoinnit saadaan tehtyä, päällekkäistä työtä saadaan vähennettyä ja ylipäänsä lappilaisten palvelut turvattua.

Uuden äärellä olemme tällä hetkellä hämmentyneitä. Luulen, että lisäkseni moni muukin tunnistaa tunteen. Tulevaisuus on vielä outo ja sitä on vaikea kuvitella. Meidän pitää muuttua, oppia uutta ja vanhasta pois. Uudistuksen onnistuminen edellyttää paljon puhetta ja kuuntelemista. Meillä ei ole varaa siihen, että emme kuule toisiamme. Tarvitaan keskinäistä arvostusta, rehellisyyttä, sitkeyttä, sietokykyä ja vastuullisuutta. Kompromissejä ihan varmasti. Myös innostusta, ideoita, sitoutumista, rohkeutta tehdä ratkaisuja ja niiden epäonnistuessa uusia ja parempia.

Tarvitaan jäsentämistä, määrittelyä, aikatauluja. Vastuutusta ja päätöksiä. Osaamista ja aikaa. Möhkäleen pilkkomista ihmisen kokoisiksi palasiksi ja tehtäviksi.

 

Älä odota, että tullaan pyytämään, ota selvää ja osallistu!

Sote-valmistelu ei ole salaista työtä. Suunnitellaanhan tässä palveluita 180 000 asukkaalle ja työpaikkoja 8500 ammattilaiselle. Juuri nyt pähkäilemme valmistelutehtäviin ja työryhmiin tarvittavaa työpanosta. Tehtävää on hurjan paljon.

Maakuntavalmisteluun osoitetun rahoituksen lisäksi tarvitaan välttämättä organisaatioiden asiantuntijoiden työpanosta ja mahdollisuutta irrottautua osittain omasta työstä tulevaisuuden tekemiseen. Aatteleppa ite omalle kohalle –  ja ehdota vaikka esimiehellesi – miten haluaisit olla mukana. Älä odota, että tullaan pyytämään, ota selvää ja osallistu. Älä laita sote-kynttilääsi vakan alle. On lupa vaikka vähän innostuakin.

Sote ei tule vaan me teemme sen. 

 

MIIA PALO

Sote-muutoskoordinaattori Lapin maakuntavalmistelu

 

 

Kirjoitus julkaistiin alunperin Lapin sairaanhoitopiirin Kymppiblogissa tammikuussa 2018.

 

Poroajokuva Lapin materiaalipankista, kuvaajana Markus Kiili.