Palaa listaukseen

Haemme Lapin sote- ja maakuntauudistukselle määräaikaista muutosjohtajaa

Muutosjohtaja johtaa ja koordinoi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Lapissa  31.12.2017 saakka. Työsuhde voi jatkua mahdollisesti vuoden 2018 loppuun saakka.

Muutosjohtaja 

  • johtaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua
  • toimii maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen esittelijänä
  • toimii väliaikaishallinnon palveluksessa olevan valmistelu- ja tukihenkilöstön esimiehenä
  • vastaa väliaikaishallinnon tehtävien toteuttamisen edellyttämästä poliittisesta yhteistyöstä sekä yhteydestä valtakunnallisiin ja alueellisiin sidosryhmiin.

Muutosjohtajan työnantajana toimii Lapin liitto siihen asti kun sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja voimaanpanolaki tulevat voimaan ja uusi maakunta perustetaan, jolloin henkilö siirtyy Lapin maakunnan väliaikaishallinnon palvelukseen ja työsuhde muuttuu virkasuhteeksi. Muutosjohtaja työskentelee väliaikaisen valmistelutoimielimen ja myöhemmin mahdollisesti maakuntavaltuuston työnjohdon alaisuudessa. Tehtävä voi jatkua vuoden 2018 loppuun saakka, mikäli valtio myöntää valmisteluun rahoituksen.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, monipuolista johtamiskokemusta sekä konkreettista näyttöä muutoksen johtamisesta. Eduksi katsotaan alueellinen tuntemus, perehtyneisyys uuden maakunnan toimialaan ja tehtäviin sekä mahdolliset maakunnalliset ja/tai valtakunnalliset yhteistyöverkostot. Huomioiden, että työtä tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa, työssä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä määrätietoista joukkuepelaajan asennetta.

Tehtävän aloitusajankohta sovitaan valittavan henkilön kanssa, mutta lähtökohtaisesti valmistelun jatkuvuuden turvaaminen edellyttää varsin nopeaa siirtymistä muutosjohtajan tehtävään.

Tehtävästä maksetaan kokonaispalkkaa, joksi on määritelty 9 000 euroa kuukaudessa. Hakijalla on mahdollisuus esittää myös oma palkkatoive hakemusasiakirjassa. Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta perjantaihin 30.6.2017 klo 15.00 mennessä. (Työavain 144753.)

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse info@lapinliitto.fi tai postitse Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 961010 Rovaniemi,  (kuoreen merkintä ”Muutosjohtaja”) perjantaihin 30.6.2017 klo 15.00 mennessä.

 

Yhteystiedot:

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200

Projektipäällikkö Marja Perälä p. 040  768 8752