Palaa listaukseen

Esittelyssä: maakunta- ja sote-uudistuksen viestijät

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on pieni mutta tehokas joukko viestijöitä. Helmikuussa joukko kasvoi väliaikaisesti lappilaisen suunnittelutoimisto Puiston vahvistuksella ja maaliskuussa remmiin hyppäsi tuore osallisuuskoordinaattori. Nyt pääset tutustumaan tähän joukkoon ja tarinaan uuden vaaleanpunaisen ilmeen takana.

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestijät ja suunnittelutoimisto Puiston väkeä. Vasemmalta: Anniriitta Härkönen Puistolta, Jenni Lintula, Juho Hiilivirta Puistolta, Veli-Pekka Laitinen Puistolta, Eeva-Kaarina Yrjänheikki ja Jukka Hakola. Kuvasta puuttuu Henri Anundi ja Olli Österberg suunnittelutoimisto Puistolta.

Jukka Hakola, olet hypännyt vauhdilla mukaan Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osallisuuskoordinaattorina. Kertoisitko hieman itsestäsi ja työstäsi? Entä miten haluat osallisuuskoordinaattorina tukea maakuntavalmistelua?

Olen Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen osallisuuskoordinaattori Jukka Hakola. Teen myös jonkin verran Maaseudun arjen turvaa -hankkeessa verkosto-ohjaajan töitä. Osaamisallueeni on dialoginen verkostotyö kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja kokoonpanoissa.  Aiemmin toimin Rovaniemen kaupungilla työhyvinvointipäällikkönä ja verkostokoordinaattorina. 

Haluan tehdä Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta entistä vuorovaikutteisempaa ja henkilöstöä sekä asukkaita osallistavaa. Helpoissa tilanteissa riittää, että ihmiset kokoontuvat yhteen ja puhuvat asiansa ja matka jatkuu. Kaikesta parhaasta tahdosta huolimatta jutut voivat joskus mennä jumiin. Silloin avuksi voi tulla vuorovaikutukseen erikoistunut osaaja, jonka tehtävänä on auttaa asiaan liittyviä henkilöitä kuuntelemaan toisia ja kertomaan toisille ajatuksiansa. 

Itse haluan vaikuttaa maakuntavalmistelun toimintakulttuuriimme siten, että me viestimme asioista ennakoivasti ja keskustelemme kaikista asioista avoimesti ja toisia arvostaen. Pidän kovasti käyttämästämme lappilaisesta sanonnasta ja Lappi-brändin sloganista: Tehemä pois ja sen uudistusversiosta tehemä yhessä!

 

Viestinnän suunnittelija Jenni Lintula, sinä olet ollut mukana maakuntauudistuksen valmistelun viestinnässä jo kohta pari vuotta. Kertoisitko kuka olet ja mikä on mielestäsi keskeistä maakuntauudistuksen viestinnässä? Entä mikä on parasta työssäsi?

Olen Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän suunnittelija (ja tekijä) Jenni Lintula. Taustaorganisaationi on Lapin liitto, missä edelleen teen pienellä työpanoksella viestintäpäällikön tehtäviä uudistusviestinnän ohella.

Maakunta- ja sote-uudistus on suurin Suomessa tehty julkisen hallinnon uudistus. Sen valmistelu vaatii aikaa ja siksi valmistautuminen on jouduttu aloittamaan koko maassa jo vuonna 2016 vaikka lait ovat menossa hyväksyttäväksi vasta 2018. Se luo viestinnällekin painetta, koska on paljon kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia. Epävarmuutta voi kuitenkin lieventää jonkin verran sillä, että kerrotaan avoimesti ja aktiivisesti mitä juuri nyt tehdään ja valmistellaan.

Minulla on erityisen lähellä sydäntä henkilöstöviestintä. Koen, että valveutunut ja uudistuksen valmistelussa ajantasalla oleva aktiviinen henkilöstö on suuri voimavara tulevaa Lapin maakuntaa rakennettaessa. Me olemme tekemässä meidän yhteistä maakuntaamme, meidän tulevia työpaikkojamme, yhdessä. 

Kannatan monikanavaista viestintää. Tehokkainta aina on kasvokkainen vuorovaikutus ja siksi koen että UUSI LAPPI -kuntakierros on hyvä sijoittaa juuri tähän hetkeen, kun epävarmuutta ja kysymyksiä on paljon ilmassa. 

Olen todella onnekas, että olen saanut tuekseni todella pätevän viestintätyöryhmän ja kaikista uuteen maakuntaan siirtyvistä organisaatioista kootun viestintäverkoston. Heidän kanssaan viestien rakentaminen, viestin vieminen, vuorovaikutus ja osallisuuden kehittäminen on innostavaa.

Myös kevääksi tueksemme saatu suunnittelutoimisto Puisto on antanut huippuhyvää lisäpotkua viestintään! Olen iloinen, että pystyimme UUSI LAPPI -kuntakierroksen ilmeessä yhdistämään Lappi-brändin meiningin ja tulevan uuden Lapin lapsen, jota suojelee Lapin vaakunan villimies. Myös slogan ”Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta” on minusta oivaltava.

 

Lapin ELY-keskuksen viestijä Eeva-Kaarina Yrjänheikki, kertoisitko kuka olet ja minkälaista viestintä- ja osallisuustyötä haluat maakuntauudistuksesta Lapissa tehdä? Entä mikä on henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän merkitys uudistuksessa Mitä terveisiä haluaisit lähettää kaikille blogin lukijoile?

Olen Eeva-Kaarina Yrjänheikki, työskentelen viestintäasiantuntijana Lapin ELY-keskuksella ja nyt päivän viikossa myös Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnässä.

Minulle sydämen asia on viestiä liikenteestä: tiestön kunnossapidosta, teiden ja siltojen rakentamisesta sekä liikenneturvallisuudesta. Tiet ovat tärkeitä teollisuudelle, matkailulle ja meille kaikille lappilaisille.

Jos suurimman osan sydämestä on vallannut liikenne, niin osa siitä sykkii myös sisäiselle viestinnälle. Olin monta vuotta ELY-keskuksen valtakunnallisen intran päätoimittaja. Henkilöstöviestinnän ja henkilöstön osallistaminen uudistuksessa on erittäin tärkeä. Sitä ei voi liikaa korostaa. Kuten viestintä-, vuorovaikutus- ja osallisuussuunnitelmaan kirjasimme: henkilöstö on parhaita oman työnsä asiantuntijoita ja heillä on merkittävä rooli palveluiden suunnittelussa ja koko uudistuksen toteuttamisessa. He ovat uudistuksessa myös tärkeitä viestijöitä.

Minusta haastavaa ei niinkään ole se, etteikö henkilöstö saisi tietoa uudistuksesta vaan se, miten he voivat osallistua muutoksen tekemiseen. Työryhmissä työskentely on yksi tapa, mutta niissä on vain murto- osa henkilöstöstä. Mitenpä sitten muut ja miten osallistuminen arkitöiden ohella onnistuu? Se viisasten kivi meidän pitää löytää.

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun viestintäsuunnitelmassa asetimme tavoitteeksi sen, että kaikilla lappilaisilla olisi tieto siitä, miksi, miten ja millä aikataululla uudistusta tehdään ja mitä uudistus heille itselleen merkitsee. Tärkeää on, että uudistuksesta viestitään selkeästi, ymmärrettävästi ja myös kiinnostavasti. Siinä riittää haastetta meille kaikille uudistuksessa mukana oleville.Kun uudistus etenee, tulee siihen lisää konkretiaa ja myös viestintä muuttuu konkreettisemmaksi ja ihmisiä enemmän koskettavaksi. 

Lukijoille haluaisin lähettää tällaisia terveisiä: Sanotaan, että tieto lisää tuskaa ja voihan se olla niinkin. Mutta kyllä tieto ja varsinkin oikea tieto uudistuksessa on tärkeää ja sitä näissä blogikirjoituksissa haluamme teille välittää. Myös henkilöstön ja valmistelijoiden tunnelmia ja tuntoja on hyvää jakaa blogissa. Siispä lukekaa ja osallistukaa muutoksen tekemiseen myös kirjoittamalla. Blogimme on vapaa kaikille lappilaisille, jotka haluavat jakaa ajatuksia maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta!

 

Suunnittelutoimisto Puisto, te olette tehneet Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun viestintä- ja markkinontimateriaaleille uuden ilmeen. Millä fiiliksillä lähditte työhön? Oliko uudistus teille ennalta tuttu?

Tiesimme olevamme suuren haasteen edessä ja lähdimme työhön innolla. Toki olimme kuulleet maakuntauudistuksesta ennalta, mutta emme olleet syventyneet aiheeseen.

Yhteiskunnallinen muutos askarruttaa, usein jopa pelottaa. Oli hienoa päästä muotoilemaan laajaa ja vaikeasti hahmotettavaa, mutta tärkeää asiaa tavalliselle ihmiselle helpommin ymmärrettäväksi.

Halusimme tehdä kampanjasta pehmeän, luokseen kutsuvan ja lappilaisuutta henkivän. Uudistus koskee meitä kaikkia, joten ilmeen avulla halusimme puhaltaa lappilaisiin ”tehemä pois” -henkeä.

 

Mikä on tarina villimies-lapiopoika -kuvan takana?

Näimme, että kampanja tarvitsee voimakkaan ja positiivisen viestin. Lapsi edustaa tulevaisuutta ja mahdollisuuksia, hän on täynnä potentiaalia; yhtä kuin uusi, eteenpäin katsova Lappi. Miksi maakuntauudistus tehdään? Koska nykyinen rakenne ei kestä seuraaville sukupolville.

Kuvan pääviesti on uuden syntyminen ja siirtyminen vanhasta uuteen. Teema ja viestit toimivat hyvin keskenään, kun kerrotaan tulevasta uudistuksesta. Kuva myös pysäyttää, koska se on hauska, tunnistettava ja tunteisiin vetoava. Siinä on myös paikallisviittaus Lapin maakuntavaakunaan.

 

Miksi pinkki väri, mistä se tulee? Mitä tunteita haluaisitte kuvien ja muiden materiaalien herättävän?

Halusimme kampanjaan huomiota herättävän värin, ja vaaleanpunainen on yksi Lappi-brändille määritetyistä väreistä. Se on myös sukua Lapin maakuntavaakunan punaiselle. Vaaleanpunainen on iloinen, ystävällinen ja luokseen kutsuva, jota myös uudistuksen pitää olla. Uudistus on aina myös mahdollisuus, vaikka se pitäisikin sisällään kipeitä muutoksia.

Tunnuksessa voi nähdä Meri-Lapin ja jokien aallot ja ylempänä Lapissa siintävät tuntureiden laet. Koska uudistus koskettaa ennen kaikkea lappilaisia ihmisiä, luontomaisemaan hahmoteltiin myös talojen kattoja kuvaamaan asutusta.

 

Muita terkkuja?

Kiitos koko maakuntavalmistelijoiden tiimille mukavasta yhteistyöstä. Valoisan ja optimistisen porukan kanssa oli ilo ottaa iso haaste vastaan. Mutkaton yhteistyö näkyy kampanjailmeen lopputuloksessa.