Palaa listaukseen

Esittelyssä: Lapin maakuntavalmistelun talous- ja hallintoasioiden valmistelijat

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen talous- ja hallintoasioiden kimpussa työskentelee tehokas joukko: Tuula Kuvaja, Ulla Simonaho, Jaana Koskela, Leena Mantere, Paula Uusitalo, Elisa Kusmin ja Kaija-Leena Kestilä. Mitä heidän työhönsä kuuluu tässä vaiheessa valmistelua ja millaisia haasteita edessä siintää?

Lapin maakuntavalmistelun talous- ja hallintovalmistelijat

Lapin maakuntavalmistelun talous- ja hallintovalmistelijat: Paula Uusitalo, Jaana Koskela, Ulla Simonaho, Elisa Kusmin ja Tuula Kuvaja. Kuvasta puuttuu Leena Mantere ja Kaija-Leena Kestilä.

KERTOISITTEKO, KEITÄ OLETTE JA MITÄ TEETTE LAPIN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUSSA? 

Tuula Kuvaja:

Toimin talouden ja hallinnon vastuuvalmistelijana ja koordinoin tämän osa-alueen valmistelutyötä muiden valmistelijoiden osalta (asianhallinta, hallinto, talous, vaalit). Työskentelen maakuntavalmistelun ohella Kemijärven kaupungin talous- ja kehittämisjohtajana.

Käytännössä valmistelen muun muassa maakunnan koetalousarviota, hallintosääntöä, Taitoan palvelumäärittelyä (HR- ja taloustehtävät) ja esitystä maakunnan kokonaisrahoitustarpeesta sekä osallistun maakunnan kokonaisarkkitehtuurityötön ja konsernirakenteen valmisteluun. Teen maakunnan valmistelurahoitushakemukset ja raportoin osaltani valmistelun etenemisestä. Toimin Lapin maakuntavalmistelun edustajana valtakunnallisissa talouden ja hallinnon työryhmissä sekä osallistun ministeriöiden simulointineuvotteluihin. 

Juuri tällä hetkellä työpöydälläni on koetalousarvio-ohjeet, rahoituslaskelmia, kokonaisarkkitehtuuriaineistoja, palvelukuvauksia ja prosessikuvauksia.

 

Ulla Simonaho:

Olen Lapin maakuntavalmistelussa yleishallinnon ja asianhallinnan suunnittelija. Työskentelen myös KEHA-keskuksella asianhallinnan ja virastopalvelujen pohjoisen alueen ryhmäpäällikkönä. 

Tehtäviini kuuluu asianhallinnan valmistelutyö tulevaan maakuntaan. Osallistun asianhallinnan järjestelmän käyttöönoton valmisteluun, Lapin maakunnan edustajana valtakunnallisesti MAKUn tiedonohjausuunnitelman valmistelutyöhön sekä maakuntiin siirtyvien arkistoaineistojen siirron suunnitteluun ja valmisteluun. 

Maakuntien tiedonohjaussuunnitelman (TOS) valmistelu on alkamassa, projektisuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty Maakuntatieto-ohjelman ohjausryhmässä ja tarkoituksena on saada loppuvuoteen 2018 TOS runko valmiiksi. Vuoden 2019 aikana valmistelutyö jatkuu ja maakunnat pääsevät osallistumaan laajemmalti työn valmisteluun. Kansallisarkiston kanssa on neuvottelut käynnissä ohjeistuksesta arkistojen siirtoihin.

 

Jaana Koskela: 

Työskentelen tällä hetkellä Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa talouden ja hallinnon tehtävissä sekä toimin kiinteistötyöryhmän sihteerinä. Olen ollut myös mukana henkilöstöasioiden valmistelussa. Taustaorganisaationi on Lapin liitto, missä olen kunta-asiantuntija.

Tehtäviini kuuluu muun muassa maakuntavaalit. Kun lait tulevat voimaan, käynnistän Lapin maakuntavaalien järjestämisen. Vaalit olisivat toukokuussa 2019. Lisäksi toimin talous- ja yleishallinnon työryhmän sihteerinä sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen ja kiinteistötyöryhmän sihteerinä.

Maakuntavaalien suhteen seuraan tällä hetkellä vaalivalmistelujen (Oikeusministeriö) etenemistä, jotta voimme varautua niihin Lapissa. 

 

Minkälaisia haasteita tulevan maakunnan talous- ja hallintoasioihin liittyy? Miten niistä selvitään?  

Tuula: Haasteita tulevan maakunnan talouteen ja hallintoon liittyen maakunnan rahoituksen riittävyyden lisäksi ovat muun muassa palvelujen järjestäjän rooli ja yhteistyömallit, konsernirakenteen toimivuus ja sujuvat prosessit sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista huolehtiminen avoimen hallinnon periaattein.  

Ulla: Asianhallinnan tehtävien sekä järjestelmien yhdistäminen, arkistojen ja tietopalvelun järjestäminen, jotta maakunnan perustamisen jälkeen palvelut toimisivat sujuvasti on haasteellista. Yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä asianhallinnan yhteistyöryhmän työskentely helpottavat asioiden sujuva etenemistä. 

Jaana: Lakien voimaantulon jälkeen on hyvin lyhyt aika valmistella vaaleja. Siksi niihin on syytä varautua jo ennalta, muun muassa tiedottamalla kuntia, puolueita ja lappilaisia äänestäjiä. 
  

 

Mitä terveisiä haluaisit lähettää blogin lukijoille ja uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle? 

Tuula: Teemme yhdessä Lapin maakunnasta hyvän työnantajan ja vahvan palvelujen järjestäjän, jolla on laaja-alaista osaamista ja joka huolehtii asukkaistaan. 

Ulla: Yhteistyöllä kohti sähköistyvää ja paperitonta asianhallintaa tulevassa Lapin maakunnassa! 

Jaana: Hyvä te, hyvä me, hyvä meidän joukkue. <3 

 

Leena Mantere, Paula Uusitalo, Elisa Kusmin ja Kaija-Leena Kestilä aloittavat virallisesti työnsä maakuntavalmistelussa lokakuussa 2018, joten heidän terveisensä päivitetään sivulle myöhemmin. 

 

Haluatko ottaa yhteyttää valmistelijoihimme? Yhteystietomme löydät täältä. Alasivulta löydät myös kaikkien työryhmien jäsenet. Tehemä yhessä!