Palaa listaukseen

Esittelyssä: henkilöstön siirtoon liittyvien asioiden suunnittelijat

Kesäkuussa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoista esittelyssä ovat henkilöstön siirtoa liittyviä asioita suunnitteleva Soili Vesterinen ja valmistelun moniottelija kunta-asiantuntija Jaana Koskela. Mitä henkilöstön siirtoihin liittyvät asiat sisältävät? Mitä yllätyksiä matkan varrella on ollut?

KERTOISITTEKO, KETÄ OLETTE JA MITÄ TEETTE LAPIN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUSSA? 

Soili:   
Toimin henkilöstöjohtajana Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Lapin maakunta- ja sote-uudistuksessa toimin osa-aikaisesti (40%) henkilöstöasioiden suunnittelijana.  

Työhöni maakuntavalmistelussa kuuluu mm. maakuntaan siirtyvien henkilöstövoimavarojen kartoitus, henkilöstösuunnittelu, henkilöstöstrategian luomiseen osallistuminen, henkilöstön työsuhdeasioiden hoitamisen tulevaisuuden organisointi yhteistyössä palveluyhtiön kanssa ja organisaatiomuutokseen liittyvän yhteistoimintamenettelyjen ohjeistaminen.  

Työni tukena on työryhmä ja sen sihteerinä toimiva Jaana Koskela. Työryhmän asialistalla on tällä hetkellä muun muassa hr-käsikirjan työstäminen ja henkilöstövoimavarojen kartoittaminen.  
 
Jaana: 
Perustehtäväni on Lapin liitossa kunta-asiantuntijana. Tätä tehtävää hoidan 50%:sesti. Tällä hetkellä Lapin liiton kautta olen mukana muun muassa ylimaakunnallisessa valmistelussa siten, että hoidan Pohjois-Suomen neuvottelukunnan toimintaa. Lisäksi olen tehnyt Lapin yhdyspintaselvityksen, jossa on kartoitettu niitä tehtäviä, joita Lapin kunnat olisivat valmiit jatkossa järjestämään yhteistyössä maakunnan kanssa, lakisääteisesti siirtyvien lisäksi. 

Lapin maakuntavalmistelussa olen samoin 50%:sesti. Se sisältää muun muassa väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) pöytäkirjanpitäjänä toimimisen sekä henkilöstötyöryhmän ja useiden eri työryhmien toimintaa. 

 
MIKÄ ON PARASTA TYÖSSÄSI? 

Soili:  
Parasta työssäni on eri toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö, ilman yhteistyötä tätä työtä ei voisi tehdä. Yhteistyötä tehdään muun muassa eri organisaatioiden henkilöstöasioista vastaavien kanssa, maakuntien henkilöstövastaavien kanssa, ammattijärjestöjen edustajien ja muiden Lapin maakunnan valmisteluun osallistuvien eri tahojen kanssa.  
 
Jaana: 
Työni on monipuolista ja joka päivä opin uutta – se tekeekin siitä ekstramielenkiintoista! Saan kohdata uusi ihmisiä ja uusia haasteita, mikä sopii kaltaiselleni sosiaaliselle ja yhteistyöhakuiselle persoonalle. Parasta on ehdottomasti se, että saan olla mukana kehittämässä meille lappilaisille parempaa hallintoa ja parempia palveluja. 
 

MITÄ YLLÄTYKSIÄ UUDISTUKSEN VALMISTELUN MATKAN VARRELLA ON OLLUT? 

 
Soili: 
En tiedä, onko se yllätys vai tosiasia, että joka organisaatiossa on omanlaisensa ajan kuluessa kehittynyt tapa hoitaa henkilöstöasioita. Varmaankin jatkossa monellekin henkilöstöasioiden parissa työskentelevällä toimintatapoihin tulee muutoksia, koska tavoitteena on selkeyttää henkilöstöasioiden prosesseja.  
 
Jaana: 
Aikataulun venyminen on kärsimättömälle luonteelle haasteellista. Vuoden lisäaika oli ok, mutta nämä käsillä olevat lisäviikot tai -kuukaudet tuntuvat piinallisilta. 
 

MITÄ TERVEISIÄ HALUAISIT LÄHETTÄÄ BLOGIN LUKIJOILLE JA UUDISTUKSESSA MUKANA OLEVIEN ORGANISAATIOIDEN HENKILÖSTÖLLE? 

Soili: 
Henkilöstö tekee muutoksen ja heidän osaamisensa hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Henkilöstöasioiden valmistelutyön tavoitteena on luoda edellytyksiä henkilöstön siirtymiselle maakunnan palvelukseen. Jokaiselle siirtyvälle on tärkeää tietää, mikä on hänen paikkansa uudessa organisaatiossa ja kuka on hänen esimiehensä. Samoin uuden organisaation aloittaessa tulee olla turvattuna palkanmaksu ja valmiina henkilöstöasioita koskevat ohjeistukset.  Esimiesten rooli tiedottaa ja keskustella muutoksesta henkilökunnan kanssa koko uudistuksen ajan on ensiarvoisen tärkeä. Tiedottamisessa voi hyödyntää esimerkiksi www.lapinmaakunta.fi-sivustoa, johon tulee jatkuvasti uutta, ajankohtaista tietoa uudistuksen etenemisestä.  
 
Jaana: 
Haluan kiittää aktiviisuudesta, yhteydenotoista ja kaikista hyvistä keskusteluista, joita on matkan varrella käyty! Ei kai tässä muuta kuin #tehemäpois ja #tehemäyhessä, kuten tähänkin asti. Ollaan yhteyksissä! Twitter: @jaanakoskela 

 

Haluatko ottaa yhteyttää valmistelijoihimme? Yhteystietomme löydät täältä. Alasivulta löydät myös kaikkien työryhmien jäsenet. Tehemä yhessä!

Kiitos Jaana ja Soili!