Palaa listaukseen

Enontekiön yhteistyösasiakirja – pelisääntöjä yhdistysten ja kunnan yhteiseen tekemiseen

"Jos me kykenemme yhteistyöhön, niin me kykenemme palvelemaan kuntalaisia paremmin ja edistämään alueen elinvoimaa. Jos emme kykene yhteistyöhön kuin sisäisesti kuntaorganisaatiossa, niin me ollaan aika rampoja silloin", totesi Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Tällä kertaa Maaseudun arjen palveluverkosto -hanke kirjoitti maakuntavalmistelulle blogikirjoituksen, missä liikutaan kuntien ja kolmannen sektorin yhdyspinnoilla. Mikä on Enontekiön yhteistyöasiakirja?

Enontekiöllä nähdään yhteistyö keinona menestyä. Eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön merkitys näkyy niin kunnan strategiassa kuin myös päivittäisessä toiminnassa. Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on kunnassa aktiivista ja sen tueksi on laadittu yhteistyöasiakirja. Haastattelin kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta selvittääkseni, mistä vuonna 2017 käyttöön otetussa asiakirjassa oikein on kyse. Samalla keskustelimme yhdistysten merkityksestä kunnalle.

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, mistä syntyi idea yhteistyöasiakirjalle?

– Jossain vaiheessa syntyi ajatus, että meillä olisi hyvä olla tämmöinen yhteinen asiakirja, joka määrittää pelisäännöt kunnalle ja yhdistyksille, että mitä me oikein tehdään yhdessä ja millä pelisäännöillä.

Kaiken taustalla on ollut kuitenkin se, että kunta ei ole enää tämmöinen kaukainen norsunluutornissa oleva virkamieskoneisto, joka kirjoittelee käskyjä kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille. Täällä Enontekiön kunnassa arvostetaan sitä kokemustietoa, mikä yhdistyksillä on. Kunnallahan ei ole semmoista kokemustietoa mitä yhdistyksillä on. Me haluttiin ymmärtää yhdistystoiminnan merkitys kunnan näkökulmasta ja aloimme kokoontua ja miettiä miten voisimme kehittää yhdistystoimintaa kunnassamme.

Mikä merkitys yhteistyöasiakirjalla on?

-Asiakirjan merkitys minun mielestä näin vapaasti ajateltuna on nimenomaan se, että nämä yhteistoiminnan pelisäännöt ovat molemmille osapuolille; kaikille yhdistyksille ja Enontekiön kunnalle selvät. Yhteistoiminnan pelisäännöt ovat myös tasapuoliset, eli ei kohdella tuota yhdistystä toisella tavalla kuin toista. Kaikki myös tietää ne säännöt eli pelisäännöt ovat myös läpinäkyvät. Minä veikkaan, että yhdistysten kanssa pelikenttä on selvempi kun hekin tietävät mitä kunta pystyy esimerkiksi tarjoamaan ja millä tavalla tukemaan.

Mikä merkitys yhdistyksillä on Enontekiön kunnalle?

Pelkistettynä kunnan tehtävä on kaksijakoinen: kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen  ja itseasiassa järjestö-yhteistyö kontribuoi molempiin ydintehtäviin. Usein ajatellaan järjestöjä vain hyvinvoinnin edistäjinä, mutta niillä on merkitystä myös elinvoiman näkökulmasta. Kunnan kannalta on mielenkiintoista havaita, että järjestöt tukevat kunnan ydintehtäviä suoraan tekemällään työllä, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Minusta se on niin, että yhdistysten arvoa ei välttämättä voi edes mitata ja riittävän hyvin sanoin kuvata, kuinka arvokas lisä se on Enontekiön kunnan tehtävien täyttämiseksi.

Millaisia vinkkejä antaisit muille kunnille yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön?

-No ensimmäinen vinkki on se, että kannattaa olla hirveän avoin kaikille semmoiselle, että ketä tuolla oikeasti tekee ihmisten parissa töitä tai vapaaehtoistöitä. Sen merkitys on vuosien varrella kasvanut ja tulee varmasti kasvamaan. Tämä trendi on tärkeää ymmärtää ja pohtia olisiko heillä jotain tietoa jaettavaksi ja mitä he odottavat kunnalta. Kunta tai kaupunki ei enää yksin pärjää. Jos me kykenemme yhteistyöhön, niin me kykenemme palvelemaan kuntalaisia paremmin ja edistämään alueen elinvoimaa. Jos emme kykene yhteistyöhön kuin sisäisesti kuntaorganisaatiossa, niin me ollaan aika rampoja silloin.

-Meillä on yhdistysfoorumi, joka on vapaa keskusteluareena, jossa eri yhdistykset tai kunta voi tuoda omia näkemyksiään esille. Yhdistysfoorumi on yksi palikka meidän kuntaorganisaatiossa. Rohkaisisin kuntia pitämään yhdistysten kanssa palavereja ja keskustelutilaisuuksia, epämuodollisia ja muodollisia.

Osallistuin haastattelun jälkeen toukokuussa pidettyyn yhdistysfoorumiin ja sain todeta, että kunnan Met tehemä yhessä –strategia todella konkretisoituu käytännössä kunnan ja yhdistysten välisessä yhteistyössä. Yhdistysfoorumissa ideoitiin tällä kertaa yhdessä eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä ja tuloksena syntyi useita käytännön toimenpiteitä, joita lähdetään viemään kunnassa eteenpäin. Enontekiöllä oli kiva osallistua!

Enontekiön yhteistyösasiakirjaan voi tutustua täällä.

 

Tämä kirjoitus on osa Maaseudun arjen palveluverkosto-hankkeen blogikirjoitusten sarjaa, joissa käsitellään kuntien ja maakuntien verkostomaisen ja dialogisen yhteistyökulttuurin rakentamiseen liittyviä ilmiöitä ja kokemuksia. Tavoitteena on mm. tukea kuntia ja maakuntia verkostomaisen toimintakulttuurin rakentamisessa ja dialogisten menetelmien käyttöönotossa.