Palaa listaukseen

Elinvoima ja elinkeinot -valmisteluryhmä antoi  evästeitä strategian työstöön

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen Elinvoima ja elinkeinot - valmisteluryhmä kokoontui toisen kerran 21.3.2018. 

Kokouksessa käytiin läpi valmistelun etenemistä niin valtakunnallisella kuin maakunnallisella tasolla ja kuultiin eri työryhmien työskentelyn etenemisestä. Keskustelussa vilahdelleita käsitteitä olivat ajantasainen vuoropuhelu, allianssi,  pilotoinnit ja kokeilut, viitearkkitehtuuri, strategia- ja konsernirakenne. 

Edellisen kokouksen jälkeen uutena työryhmänä on aloittanut Lapin ELY-keskuksen ja Lapin liiton rahoitus- ja rahastot -työryhmä. Myös maaseutuhallinnon kokonaisuudessa on aloittanut Lapin ELY:n nimeämä viljelijätukiryhmä.

Rahastosuunnittelun tehtävissä aloittaa Susanna Jänkälä huhtikuun 2018 alussa.  

Valmisteluryhmä halusi  evästää käynnistyvää strategiatyöskentelyä:  yhteinen visio on tärkeä ja sen on oltava selkeä, sote ja elinvoima kulkevat käsikädessä ja laaja osallisuus on onnistumisen ydin.  Hyviä kokemuksia ja opetuksia strategiatyöskentelystä on tärkeä hyödyntää á la Lappi-sopimus.

Lisätietoja:

Mervi Nikander, mervi.nikander(at)lapinmaakunta.fi, p. 0400 412 743

Tiina Keränen, tiina.keranen(at)lapinmaakunta.fi, p. 0295 039 636