Palaa listaukseen

Alueellinen tiedon keruu kunnista maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä on alkanut

Maakuntauudistuksessa rakennetaan Suomeen uudenlaista julkisten palveluiden kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että osa nykyisistä kuntien tehtävistä siirtyy tulevan maakunnan ylläpidettäviksi vuoden 2019 alusta. Näitä ovat soten lisäksi ympäristöterveydenhuolto ja lomitus.

Osana maakuntauudistuksen esivalmistelua Lapin kuntiin sekä ympäristöterveydenhuollon ja lomituksen paikallisyksiköihin on lähetetty kysely, jossa kysytään tietoja kunnista mahdollisesti maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä ja toiminnan kustannuksista. Tiedot kerätään koskien vuotta 2015.

Nyt esivalmisteluvaiheessa kartoitetaan kokonaiskuvaa lähtötilanteesta

Tiedon keruun tavoitteena on saada kokonaiskuva lähtötilanteesta: minkä verran näistä tehtävistä siirtyy henkilöstöä maakuntaan. Lisäksi kartoitetaan käytössä olevia virkanimikkeitä, palvelusuhteeseen ja palkkauksen perusteisiin liittyviä asioita sekä mahdollisia henkilöstöetuja.

Kyseessä on henkilöstöä koskeva lähtötilanteen kartoitus, johon tarvitaan matkan eri vaiheissa täydennyksiä ja päivityksiä sekä tarkennuksia. Tiedot kootaan osaksi nykytilan kuvauksia, joita hyödynnetään valmistelun myöhemmissä vaiheissa, kun mietitään perustettavan maakunnan tehtävien organisointia ja palvelujen järjestämistä.

Maaseudun lomituspalveluja koskevat tiedot on pyydetty 9.12.2016 mennessä ja ympäristöterveydenhuollon tiedot 16.12.2016 mennessä.  Määräajat mahdollistavat, että tiedot näiden tehtävien myötä siirtyvästä henkilöstöstä ovat käytettävissä seuraavassa 21.12.2016 pidettävässä Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän kokouksessa.

Vastaavat tiedot kerätään kaikista organisaatioista ja tehtävistä, jotka mahdollisesti siirtyvät maakuntaan.  Valtion organisaatioita koskevat tiedot tuotetaan valtakunnallisesti.  Lapin pelastuslaitokselta ja Lapin liitolta tiedot saadaan jouluun mennessä.

Lisäksi osana valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen esivalmistelua ollaan parasta aikaa keräämässä tietoja tukipalveluista, joista henkilöstöä mahdollisesti siirtyy näihin keskuksiin. 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marja Perälä
Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelu
p. 040 768 8752
marja.perala(at)lapinliitto.fi

 


Mikä maakuntauudistus?

Maakuntauudistus on osa julkisen hallinnon kokonaisuudistusta. Julkisten palvelujen uudistuessa vuonna 2019, Suomi siirtyy kolmiportaiseen hallintoon. Kunnat vastaavat asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen paikallisista palveluista sekä elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisestä, perustettavat maakunnat vastaavat alueellisesta kehittämisestä sekä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista ja työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä ja valtio turvaa perusoikeudet, vastaa turvallisuudesta ja lupa- ja valvontatehtävistä.

Lapissa uudistus koskee 21 kuntaa, kahta sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä, Lapin liittoa sekä Lapin ELY-keskusta, Lapin TE-toimistoa ja Lapin AVIa. Esivalmistelua tehdään näiden toimijoiden ohjauksessa. Lapissa maakuntauudistusta valmistellaan rinnakkain sote-uudistuksen kanssa.

Lapin uusi maakunta – tehemä yhessä!