Palaa listaukseen

Ajankohtaista Lapin ICT-valmistelusta maaliskuussa 2018

Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen ICT-valmistelutyöryhmä on alkuvuodesta 2018 tarkentanut ICT-suunnitelmaa vuosille 2018 – 2019, käynnistänyt asiantuntijaselvityksiä ja tietojärjestelmäskenaarioiden valmistelua. Punaisena lankana työssä on kokonaisarkkitehtuuri ja palveluiden yhteentoimivuus.

ICT-valmistelutyöryhmän puheenjohtajana Rovaniemen kaupungin tietohallintojohtaja Harri Ihalaisen jälkeen jatkaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä ja varapuheenjohtajana Lapin sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Vesa-Matti Tolonen. Maakuntavalmistelun puolelta työryhmän esittelijänä toimii ICT-koordinaattori Sirpa Hakamaa ja sihteerinä ICT-suunnittelija Maarit Pirttijärvi.

Kokonaisarkkitehtuuri ICT-valmistelun ohjenuorana

Alkuvuoden aikana valmistelutyöryhmän asialistalla suurimpina kokonaisuuksina ovat olleet ICT-suunnitelman ja toimenpiteiden tarkentaminen vuosille 2018 – 2019, tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon asiantuntijaselvitystyön käynnistäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäskenaarioiden valmistelu.

”Kokonaisarkkitehtuuri ja palveluiden yhteentoimivuus on punainen lanka ICT-kokonaisuutta suunniteltaessa. Yhteistyö palvelutuotannon suunnittelijoiden kanssa digitalisaatiotarpeiden tunnistamisessa on tärkeää huomioida valmistelussa ja digitalisaatioon liittyvien ratkaisujen toteuttamisessa”, kertoo ICT-koordinaattori Sirpa Hakamaa Lapin maakuntauudistuksen valmistelusta.

Maakuntaan siirtyvien organisaatioiden tietojärjestelmä- ja infrakokonaisuus on hyvin moninainen

Tietojärjestelmien ja ICT-infran osalta vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat menneet nykytilaselvitysten tarkennuksia kootessa. Kartoitus osoittaa sen, joka on ollutkin tiedossa, että maakuntaan siirtyvissä organisaatioissa infrakokonaisuus ja tietojärjestelmäkirjo on hyvin heterogeeninen ja erilaisia järjestelmiä on lukuisia.

ICT-palvelut järjestetään tällä hetkellä eri tavoin eri organisaatioissa. Tulevan maakunnan tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon asiantuntijaselvitys ja päätös niiden järjestämisestä valmistellaan kesän loppuun mennessä. ICT-palveluiden tarve realisoituu, kun ensimmäisiä tulevan maakunnan tietojärjestelmiin tai infraan liittyviä kokonaisuuksia ruvetaan toteuttamaan syksyllä 2018.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistämistä tarvitaan, kun siirrytään tulevaan Lapin maakuntaan. Tarvittavan tiedon pitää olla käytettävissä kaikilla maakunnan sote-toimijoilla tarvittavilta osin ja aikaisempaa paremmin. Lisäksi ylläpito- ja integraatiokustannuksia pitää pystyä järkeistämään”, pohtii ICT-koordinaattori Sirpa Hakamaa.

ICT-valmistelulla turvataan palveluiden sujuva toiminta uudistuksessa

Tulevan maakunnan käynnistyessä on tärkeää, että palkat saadaan maksettua ja laskut lähetettyä. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäkokonaisuutta on lähdetty valmistelemaan yhteistyössä valitun TAHE-toimijan kanssa.

Myös sopimusten selvittely on iso tehtävä ennen maakuntaan siirtymistä. Yhteistyössä sopimusten ja hankinnan valmistelijan kanssa on tätä työtä helpottamaan hankittu sopimustenhallinnan järjestelmä. Maakuntavalmistelussa syntyvien diarioitavien asiakirjojen säilytykseen on päätetty laajentaa Lapin liiton käytössä oleva asianhallinnan järjestelmä.

 

Tietovarastotarpeita kartoitetaan kevään aikana

Tuleva maakunta tarvitsee järjestämistehtävässään tarkkaa seurantaa taloudesta, henkilöstöstä ja toiminnasta. Näitä tiedolla johtamisen ja raportoinnin vaihtoehtoisia tapoja sekä tietovarastotarpeita kartoitetaan ja suunnitellaan tällä hetkellä käynnissä olevassa selvityksessä.

 

ICT-valmistelun haasteena resurssit ja aikataulu

Rahoitus ICT-valmistelun osalta on varmistettu toukokuun 2018 loppuun saakka. Nyt valmistellaan rahoitushakemusta vuoden 2018 toteutuksiin.

Haettavalla rahoituksella tultaneen käynnistämään n. 20 erillistä projektia liittyen tietohallintoon, toimialariippumattomiin ja toimialasidonnaisiin järjestelmiin, infraan sekä kaikille yhteisiin kokonaisuuksiin, joita ovat muun muassa tietoturva ja tietosuoja sekä poikkeustilanteiden hallinta. Lisäksi valtionhallinnon toimijoiden osalta tietojärjestelmä- ja infrakokonaisuutta tullaan tarkentamaan yhteistyössä Valtorin kanssa.

Tällä hetkellä ICT-valmistelun resursseina on kuusi henkilöä, joista kolme tekee työtä 100 %:n ja kolme 40 -50 %:n työpanoksella. Kolme valmistelijaa aloittaa maaliskuussa 2018.

ICT-valmistelutyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja niiden välillä valmistelua tehdään puheenjohtajien tuella. Haasteena tällä hetkellä ovat resurssien saatavuus, aikataulu sekä rahoituksen riittävyys. ICT-valmistelu vaatii työpanosta maakuntiin siirtyvissä organisaatioissa viimeistään silloin, kun suunniteltuja kokonaisuuksia lähdetään toteuttamaan.

”Yhteistyöllä pääsemme sellaiseen lopputulokseen, että siirtymävaiheessa palvelut pystytään turvaamaan ja uuden maakunnan käynnistyessä voimme tarjota laadukkaat ja tasavertaiset palvelut kaikille lappilaisille ICT:n tuella ”, kannustaa ICT-koordinaattori Sirpa Hakamaa.

 

Lisätietoja:

ICT-valmistelutyöryhmän pj, tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, p. 040 487 1835, mikko.pakkila(at)lpshp.fi

ICT-koordinaattori Sirpa Hakamaa, p. 040 535 3394, sirpa.hakamaa(at)lapinmaakunta.fi