Palaa listaukseen

Ajankohtaista ICT-valmistelusta

ICT-valmistelutyöryhmän ja ICT-valmistelijoiden kokouksessa oli esillä valmistelun henkilöresurssit ja rahoitustarve. Rahoitushakemus vuosille 2018-2019 on jätetty VM:lle. Rahoitusta on haettu muutosvaiheen toteutuksiin liittyviin kustannuksiin yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa. Maakuntavalmisteluun tarvitaan henkilöstöä toteuttamaan muutosohjelman ICT-palvelut yli 25 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi tarvitaan asiantuntijaosaajia palveluntuottajilta ja IT-yrityksiltä. Osaajia ja tekijöitä siis tarvitaan todella paljon seuraavan kahden vuoden aikana.

Tietojärjestelmien osalta on tehty nykytilaselvitys kunnilta kerättyjen tietojen pohjalta. Tätä nykytilan kokonaiskuvaa syvennetään tuottamalla kuvaukset järjestelmien välisistä liittymistä. Kokonaiskuvan pohjalta pystytään arvioimaan maakuntaan siirtyvien tietojärjestelmien kokonaismäärää sekä arvioimaan järjestelmien toiminnallista tarpeellisuutta päällekkäisyyksien osalta.

SOTE-tietojärjestelmien osalta Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt kokouksessaan 13.3.2018, että kolmen esitetyn sote-järjestelmäskenaarion toiminallisia ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tarkemmin. Tähän työhön on myös hankittu tarvittavaa ulkopuolista osaamista. Ulkopuolista arviointia tukevat ICT-ryhmän tuottamat tiedot ja jo tehdyt selvitystyöt.

Maakunnan valmistelutyön tueksi on tehty muutamia järjestelmähankintoja. Väliaikaishallinnon asianhallintajärjestelmänä toimii Lapin Liiton käyttämä Innofactor Dynasty-asianhallintajärjestelmä. Lisäksi maakunnalle siirtyvän sopimusaineiston läpikäymiseen on hankittu Cloudia -sopimustenhallintajärjestelmä. Näillä järjestelmähankinnoilla mahdollistetaan tehokas ja tarkoituksenmukainen työskentely maakunnan valmistelutyön edetessä.

Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta kumppaniksi on valittu Kuntien Taitoa Oy. Maakunnassa käytettävät TAHE-järjestelmät on valittu Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 3.4.2018 ja kokonaispalvelun käyttöönottoprojektia on aloitettu prosessityöllä. Lisäksi on aloitettu työ laskutusaineistoa tuottavien järjestelmien selvittämiseksi ja näihin liittyvien liitäntöjen suunnitteluun

Tietohallinnon ja ICT-palvelutuotantoselvityksen osalta on käynnistetty ulkopuolinen selvitys maakunnan ICT-tuotannon järjestämisestä. Ulkopuolisen selvityksen toteuttaa KMPG. Ulkopuolista työtä tukevat ICT-ryhmän tekemät selvitykset kuntien ICT-tuotannon nykytilasta. Tavoitteena on, että selvitys valmistuu kesäkuun alkuun mennessä.

ICT-valmistelu etenee monella eri rintamalla, joissa isoja tehtäväkokonaisuuksia on saatu pilkottua pienemmiksi osakokonaisuuksiksi. ICT-ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, muiden maakuntien valmisteluryhmien sekä kansallisen ICT-palveluyhtiön VIMANAn kanssa. Tavoitteena on luoda toimivat ICT-ratkaisut uudelle maakunnalle. Haasteina ovat edelleen resurssien, aikataulun sekä rahoituksen riittävyys. Työssä on edetty suunnitellusti, vaikka maakuntauudistukseen liittyvä poliittinen keskustelu on osaltaan heijastunut myös valmisteluryhmän työhön. Valmistelua jatketaan kevään ja alkukesän aikana siirtyen yhä konkreettisempaan tekemiseen.

Lisätietoja: ICT-koordinaattori Sirpa Hakamaa p. 040 535 3394, sirpa.hakamaa(at)lapinmaakunta.fi