Maakuntauudistuksen onnistumisen kannalta keskeistä on tiedonsaanti ja tiedonkulku. Viestinnän ytimessä ovat henkilöstö, sidosryhmät ja kaikki lappilaiset. Viestinnällä ja vuorovaikutuksella rakennetaan ja ylläpidetään luottamusta, muistutetaan miksi muutosta tehdään ja kannustetaan keskeisiä tahoja viestin viejiksi eteenpäin. Esimiesten ja organisaation johdon rooli uudistuksessa on keskeinen.

Lapin maakuntauudistusviestintä on tolkullista

Maakuntauudistuksen esivalmistelun viestinnän perusperiaatteita Lapissa

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelussa tärkeässä roolissa ovat henkilöstöviestintä, jatkuva vuorovaikutus kuntien kanssa ja sidosryhmäviestintä. Maakuntauudistusmielenkiinnon herättäminen ja monimutkaistenkin uudistusasioiden tolkullistaminen pala kerrallaan on esivalmisteluvaiheen kansalaisviestinnän tavoitteita. 

Uudistuksen viestintää suunnitellaan kokonaisuutena 2016 – 2019 sekä jaksotetusti eri vaiheissa. Viestintä on synkronoitu sote-uudistuksen viestinnän linjausten kanssa. Viestintäsuunnitelma on joustava ja sitä päivitetään aina tarpeen mukaan uudistuksen edetessä.

Viestinnän tavoitteena on sulavoittaa muutosta ja sitouttaa

Maakuntauudistuksen viestinnän tarkoitus on tukea mukana olevia organisaatioita, heidän sidosryhmiään, lappilaisia kuntia ja asukkaita yhdessä suurimmista Suomessa koskaan tehdyissä julkisen hallinnon uudistuksista. Tavoitteena on antaa tietoa, tukea muutosviestinnässä, osallistaa ja tätä kautta sitouttaa lappilaiset uudistuksen valmisteltuun ja uuteen Lapin maakuntaan.   

Kohderyhmäkohtainen viesti kohtaa varmemmin vastaanottajan

Maakuntauudistuksen viestinnän niin sanottuja sisäisiä kohderyhmiä ovat mukana uudistuksessa olevien organisaatioiden henkilöstö (maakuntaliitto, kunnat, sairaanhoitopiirit, erityishoitopiiri, pelastuslaitos, ELY, TE-toimisto sekä AVI). Keskeisiä sidosryhmiä ovat alueen asukkaat eli kaikki lappilaiset sekä Lapissa viihtyvät, alueen elinkeinotoimijat, kolmannen sektorin toimijat ja media.

Monipuolinen viestintäkanavisto takaa parhaan saavutettavuuden

Maakuntauudistuksen esivalmistelusta välitetään tietoa mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti eri kanavia hyödyntäen. Monikanavaisen ”tiedon jaon” rinnalla on vuorovaikutus: uutta Lapin maakuntaa rakentamaan kutsutaan kaikki. 

Esivalmistelun viestintäkanavia nyt alkuvaiheessa ovat:

  • verkkosivut www.lapinmaakunta.fi ja www.alueuudistus.fi
  • viestintäverkoston kautta organisaatioiden sisäiset kanavat
  • Twitter @Lapinmaakunta
  • media
  • sähköposti
  • tapaamiset ja yhteiset tilaisuudet virtuaalisesti tai livenä

Viestintäkanavapalettia tarkennetaan valmistelun edetessä ja uusia otetaan käyttöön tarpeen mukaan ja resurssien sen mahdollistaessa.


Voit lukea lisää maakuntauudistuksen esivalmistelusta Lapissa verkkosivujen Tietoa uudistuksesta -osiosta tai maakuntauudistuksen esivalmistelun työsuunnitelmasta (päivitetty 27.10.2016), josta löytyy myös viestintää koskeva osio sivulta 18 alkaen.

Haluatko lisätietoa Lapin maakuntauudistuksen viestinnästä? Ota yhteyttä viestintäpäällikkö Jenni Lintulaan, p. 040 661 5611. Koko Lapin maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen viestintäverkoston (edustajat jokaisesta mukana olevasta organisaatiosta), löydät täältä.

Tehemä uuden Lapin maakunnan yhessä!