Tehtävien nykyisen organisoinnin ja resurssoinnin selvittäminen, pohjatietojen kokoaminen ja valmistelu väliaikaiselle valmistelutoimielimelle uuden maakunnan organisoitumisvalmistelua (toiminta- ja taloussuunnitelma, hallintosääntö) varten.

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun tehtäviä ja palveluja koskevan tiedon keruun tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys maakuntauudistuksessa uudelle maakunnalle siirtyväksi esitettyjen tehtävien nykytilasta Lapissa, pois lukien sosiaali- ja terveyspalvelut.

Selvitys laaditaan yhteistyössä alueen kuntien, aluehallintoviraston, pelastuslaitoksen, maakunnan liiton, ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisenä virkatyönä.

Pohjana nykytilan kuvaus

Nykytilan kuvauksen laatimisessa hyödynnetään olemassa olevat verkostot ja foorumit. Tehtävien ja palvelujen nykytilan kuvaukseen ei ole tarkoitus perustaa erillisiä työryhmiä esivalmisteluvaiheessa, vaan kullekin tehtävälle ohjausryhmä nimeää verkostovastaavan (tai -vastaavat). Organisaation nykytilan kuvauksesta vastaa organisaation johto.

Tehtävien nykytilan kuvauksen pohjaksi on valittu maakuntalakiin kirjattu tehtäväluettelo. Näin tehtävänkuvaukset tehdään seuraavien otsikoiden alla:

1) Sosiaali- ja terveyspalvelut
Ei maakuntauudistuksen esivalmistelussa.
2) Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ennaltaehkäisevät palvelut ja asiantuntijapalveluiden tuki kunnille, ennaltaehkäisevä päihdetyö, terveydensuojelu sekä alueellinen alkoholihallinto ja tupakkavalvonta.

3) Alueellinen alkoholihallinto

4) Pelastustoimi

5) Ympäristöterveydenhuolto ja elintarvikevalvonta, eläinten terveys ja hyvinvointi ja sen valvonta.

6) Maatalous ja maaseudun kehittäminen

7) Maataloustuotanto

8) Kalatalous ja vesitalous

9) Aluekehittäminen ja sen rahoitus

10) Koulutustarpeiden ennakointi

11) Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus

12) Kuntien alueiden käyttö ja rakennustoimi

13) Kulttuuriympäristö

14) Liikenne

15) Yksityistiet

16) Liikunnan edistäminen

17) Identiteetti ja elinvoima

18) Kulttuuri

19) Vesihuolto ja vesivarat

20) Vesien merensuojelu sekä merialuesuunnittelu

21) Ympäristötieto

22) Alueellinen varautuminen

23) Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitus

24) Romaniasiat

25)  Alueellisten yhteispalveluiden järjestäminen ja kehittäminen

26) Maakunnan vapaaehtoiset tehtävät

Uudistukseen liittyvää materiaalia

  • Tehtävien ja palv... Tehtävien ja palvelujen nykytilan kuvausten laatimisen yhteiset periaatteet

×