Pohjatietojen koonti niistä tehtävistä, joita Lapissa hoidetaan tällä hetkellä
8 maakuntatasolla ja jotka eivät ole maakuntalain 6 §:n 1. mom. määritellyssä tehtävälistauksessa. Pohjavalmistelua maakunnan ja kuntien sopimukselle erityisesti maakuntalain 6 §:n 2. mom. 3 kohdan mukaisesta työnjaosta.

Esivalmistelun yhteydessä on tarpeen käynnistää keskustelu maakunnan liiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja pelastuslaitoksen sekä kunnilta siirtyvien tehtävien yhteensovittamisesta sen pohjalta, kun saadaan laadittua nykytilan kuvaukset.

Lisäksi on tarpeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lähteä käymään keskustelua sekä nostaa esille keskeisiä näkemyksiä kuntien ja uuden maakunnan elinvoimatehtävien, liikennejärjestelmätyön, työllisyydenhoidon ja maankäytön suunnittelun työnjakoon ja tarvittavaan yhteistyöhön.

Olennaiseksi suunnittelutehtäväksi tulee myös tukipalveluiden siirtämisen ja kuntien kanssa jakamisen määrittely. Erityisesti valmistelussa on tarpeen kiinnittää huomiota ja huolehtia ICT- ja tietohallintopalveluiden ja muiden tukipalveluiden jatkuvuudesta sekä jakautumisesta kuntien ja kuntayhtymien sekä uusien maakuntien kesken.

Esivalmistelun yhteydessä on lisäksi tarpeen tunnistaa tehtäviin liittyviä erilaisia rajapintoja: 

• kunta, maakunta, valtio
• maakunnan sisällä
• suhteessa muihin maakuntiin
• suhteessa johonkin muuhun

Rajapintoja selvitetään koko hankkeen ajan. Hankkeen alkuvaiheessa esille ovat nousseet mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, työllisyyden hoito, elinkeinot, kuntien edunvalvonta, rakennusvalvonta, jätehuolto, kulttuurinen itsehallinto.

Työnjaon selvittämisestä Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelussa vastaa projektisihteeri.

Kuntaliiton kehittämisaloite Rajapinnoilta yhdyspintoihin. (15.12.2016)

Projektisihteeri Jaana Koskela: Pohdintaa rajapinnoista (15.12.2016)

Uudistukseen liittyvää materiaalia

  • Maakuntien Tilake... Maakuntien Tilakeskus Oy toimitusjohtaja Olavi Hiekka sote-tukipalveluseminaarissa Rovaniemellä 21.9.2017

  • Alustavat tulokse... Alustavat tulokset kesän 2017 sote-tukipalvelukyselystä

×